HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
WAARDEN EN NORMEN, HOOFDSTUK 8
Een spook schaaktoernooi

Een hoofdstuk als een tussendoortje.

De presidentiële raad van de FIDE (2005):
'Indien gevallen van fraude worden bewezen, komen er harde straffen vari-
ërend tot een levenslang verbod voor spelers, scheidsrechters, functiona-
rissen, organisatoren en bonden. De Ethische Code wordt onderzocht om te bezien of veranderingen noodzakelijk zijn. Indien nodig zullen ook nieuwe regels worden opgesteld ter goedkeuring aan het Congres.'


De aanleiding: het toernooi 'Helden van Chernobyl'

Mark Crowther van 'The Week In Chess' heeft in april 2005 een geval van fraude ontdekt. Het gaat om het schaaktoernooi 'Helden van Chernobyl' dat in ”ity a Slavutich, in de regio Kiev, OekraÔne, dat van 14 tot 26 april 2005 is gehouden. Een toernooi van de 8e categorie.

De officiële tabel van het toernooi ziet er als volgt uit.
Bekijk de tabel  

Dit toernooi heeft nooit plaatsvonden, het was een faketoernooi. De doel-
stelling ervan was enkele spelers aan een norm, een titel of een hoge rating te helpen.

De OekraÔense Schaakbond heeft bevestigd dat het van plan is om de orga-
nisatoren en de leidinggevende figuren te straffen. De bond zal de resultaten van dit toernooi niet naar de FIDE verzenden.


Verklaring presidentiŽle raad van de FIDE van 15 mei 2005

Naar aanleiding van dit voorval heeft de presidentiële raad van de FIDE een verklaring uitgegeven.

Communiqué van het tweede kwartaal van de presidentiële raad in 2005.

Doha, 15 mei 2005.

Tijdens de vergadering is gesproken over de behoefte om de geloofwaardig-
heid en de integriteit van het FIDE rating- en titelsysteem te beschermen.
De Raad heeft unaniem de volgende verklaring uitgegeven:

'Onlangs is de FIDE op de hoogte gebracht van verschillende gevallen waarin er sterke verdenkingen bestaan over de geloofwaardigheid van de uitslagen van wedstrijden en van toernooien. De FIDE is zich ervan bewust dat geval-
len van misdragingen verre van gemakkelijk zijn te bewijzen.

Echter, om de eerbiedwaardigheid van ons edel spel te bewaren en dat van de betrouwbaarheid van ons rating- en titelsysteem wenst de FIDE het aan iedereen zeer duidelijk te maken dat het van plan is hard op te treden tegen elk geval waarvan bewezen is dat een geval van misdraging zich heeft voor-
gedaan.

De FIDE onderstreept dat een bond voornamelijk verantwoordelijk is voor alle schaakzaken in zijn gebied. Daarom is elke bond verplicht elke verden-
king over uitslagen van partijen te onderzoeken en dit te melden aan de FIDE. Echter, de FIDE houdt zich het recht voor een onafhankelijk onderzoek uit te voeren als het meent dat dit noodzakelijk is.

Er komen harde straffen variërend tot een levenslang verbod voor spelers, scheidsrechters, functionarissen, organisatoren en bonden wanneer gevallen van fraude zijn bewezen. De Ethische Code wordt onderzocht om te bezien of veranderingen noodzakelijk zijn. Indien nodig zullen ook nieuwe regels worden opgesteld ter goedkeuring aan het Congres.

Zo nodig worden ervaren scheidsrechters aangesteld door de FIDE om uit-
slagen en voorvallen te onderzoeken.'

aldus de verklaring.


© 2007  Pieter de Groot

Wordt vervolgd

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WAARDEN EN NORMEN
Artikelenreeks 'Waar-
den en normen' door Pieter de Groot.

Hoofdstuk 1  
Hoofdstuk 2  
Hoofdstuk 3  
Hoofdstuk 4  
Hoofdstuk 5  
Hoofdstuk 6  
Hoofdstuk 7  
Hoofdstuk 8  
Hoofdstuk 9  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot