HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
EEN ONDERZOEK NAAR REMISEOVEREENKOMSTEN
Dit is het vijfde artikel over remiseovereenkomsten.

Overzicht van paragrafen:

1. De enquête van de ACP
2. De resultaten van de ACP enquête
3. Een doorgestoken kaart partij
4. Nog een doorgestoken kaart partij
5. Uhlmann - Fischer
6. Joey Antonio Jr - Wesley So
7. Cooper - Commons
8. Kasparov - Karpov 1984


1. De enquête van de ACP

De vereniging van beroepsschakers (ACP) heeft een onderzoek gedaan naar remiseovereenkomsten.
Op 11 februari 2007 schreef de vereniging het volgende:

De afgelopen jaren heeft het schaakspel een aantal vernieuwingen onder-
gaan, zoals:
- wijziging van de bedenktijd bij het klassieke spel
- een nieuw systeem van de cyclus voor het wereldkampioenschap
- antidoping maatregelen
- controle voor anti-elektronische middelen.

Recent is een belangrijk thema gerezen na toptoernooien als die in Corsica en in Sofia: de strijd tegen de snelle remises. Snelle remises leiden vaak tot klachten van de organisatoren en tot teleurstellingen bij het publiek.

Dit was voorwerp voor een discussie in de jongste vergadering van de raad van bestuur van de ACP. We besloten daarom een enquête te houden om uw mening te vernemen over dit probleem. Daarbij willen we een ieder be-
danken die tot nu toe een bijdrage heeft geleverd aan de discussie. Omdat het thema erg belangrijk is, is de sluitingsdatum om het enquêteformulier in te vullen gesteld op 5 maart 2007.

Leden van de ACP en elke schaker die de FIDE titel heeft van internationaal meester (IM of WIM) of internationaal meester (GM of WGM) worden vrien-
delijk verzocht deze enquête in te vullen. Laat alsjeblieft je mening weten! De laatste dag om te reageren is 5 maart 2007.

Bartlomiej Macieja
secretaris van de ACP


De enquêtevragen luiden

1. Een remiseaanbod is:
a. toegestaan op elk moment tijdens de partij (huidige FIDE-regels)
b. toegestaan nadat 30 zetten in de partij zijn voltooid
c. toegestaan nadat 40 zetten in de partij zijn voltooid
d. toegestaan nadat 50 zetten in de partij zijn voltooid
e. niet toegestaan (de Corsicaanse regel)
f. geen mening

2. Een remiseaanbod dat is gedaan op een moment waarop dat is toege-
staan, moet een tijdstraf inhouden wanneer deze wordt afgewezen:
a. ja
b. nee
c. geen mening


top  


2. De resultaten van de ACP enquête

Mededeling van de ACP van 22 maart 2007.

Er zijn 171 antwoorden ontvangen van ACP leden, en 24 van niet-leden (deze laatste zijn niet verwerkt). De resultaten zijn in de volgende tabel weergegeven:

Remiseaanbod is toegestaan ... ieder   2600+ 2500+ <2500

op elk moment tijdens een partij 43% 42% 40% 45%
na 30 zeten 17% 19% 22% 11%
na 40 zetten 17% 13% 13% 23%
na 50 zetten   3%   3%   3%   4%
niet toegestaan 18% 23% 21% 15%
geen mening   1%   0%   1%   1%


Tijdstraf als afgewezen ieder   2600+ 2500+ <2500

ja 12% 10% 10% 14%
nee 82% 87% 86% 77%
geen mening   6%   3%   4%   9%Als we naar de resultaten kijken zien we dat 55% van alle spellers tegen de huidige FIDE-regel is die spelers toestaat remise overeen te komen wanneer ze dat zelf willen. 37% wil dat die mogelijkheid bestaat na een aantal zetten (30-50), 18% wil die mogelijkheid helemaal niet. Lager geplaatste spelers hebben iets minder de wens de huidige regels te veranderen.

Indien remise wordt aangeboden dat is gedaan op een moment waarop dat is toegestaan, zijn de meeste spelers tegen een tijdstraf wanneer deze wordt afgewezen.


top  


3. Een doorgestoken kaart partij

Wit: Elisabeth Pähtz (2474)
Zwart: Raj Tischbierek (2447)
Internationaal Grootmeestertoernooi Berlijn
Berlijn, 9 juli 2009
Hans Ree, Afgesproken werk, NRC 19 september 2009
Der 'Skandal', Schach 8/2009, blz. 37 en 9/2009, blz. 4.

1. d4 d6 2. Dd2 e5 3. a4 e4 4. h3 f5 5. Df4 Le7 6. Dh2 Le6 7. Ta3 c5 8. Tg3 Da5+ 9. Pd2 Lb3 10. d5 Lh4 11. c4 e3 12. f3 f4. Pat.
Raj Tischbierek had deze partij al eens in het kampioenschap van de DDR van 1990 gespeeld tegen Thomas Pähtz, de vader van Elisabeth. Tischbierek is ook hoofdredacteur van Schach, en tevens organisator van schaaktoer-
nooien. Het is de compositie van Samuel Loyd.

De beslissing van de hoofdscheidsrechter en de toernooidirecteur:

'In de achtste ronde van het Internationaal Grootmeestertoernooi in Berlijn kozen de deelnemers mevrouw Elisabeth Pähtz en de heer Raj Tischbierek een zetvolgorde die in de literatuur bekend is en die op de twaalfde zet leidt tot pat.

De organisatie merkt deze handeling aan als in strijd met artikel 12.1 van de FIDE-regels en legt beide spelers een waarschuwing op.

Berlijn, 9 juli 2009
Uwe Bade, internationaal scheidsrechter
Dr. Matthias Kribben, toernooidirecteur.'

De beslissing wordt voorgelezen op het toernooi, opgehangen in de speel-
zaal en gepubliceerd op websites. Op forums verschijnen honderden veront-
waardigde reacties over deze partij. Tischbierek formuleerde het als het koken van de volkswoede. Hij verweert zich door te stellen dat 90 procent van alle schakers minstens eenmaal tegen deze regel hebben gezondigd.


top  


4. Nog een doorgestoken kaart partij

Wit: Robert Hübner (2590)
Zwart: Kenneth Rogoff (2430)
Wereld studenten teamkampioenschap
Graz, 8 januari 1972
Zie voor schaaktechnisch commentaar ChessBase 1 april 2009.
Hans Ree, Afgesproken werk, NRC 19 september 2009
1. c4. Wit biedt remise aan, dat zwart aanvaardt.

De scheidsrechter aanvaardt deze remise niet, en gelast de spelers door te spelen.

1. c4 Pf6 2. Pf3 g6 3. Pg1 Lg7 4. Da4 0-0 5. Dxd7 Dxd7 6. g4 Dxd2+ 7. Kxd2 Pxg4 8. b4 a5 9. a4 Lxa1 10. Lb2 Pc6 11. Lh8 Lg7 12. h4 axb4 en wit biedt remise aan, dat zwart aanvaardt. Remise.
Volgens Alexander beslisten de scheidsrechters dat beide spelers hun excuses moesten aanbieden en een nieuwe partij moeten spelen om 19.00 uur. Rogoff verscheen en bood zijn excuses aan. Hübner verscheen niet. Zijn klok werd in beweging gezet, en na één uur werd Rogoff tot winnaar uitgeroepen.

Hübner is een papyrologist, een deskundige in Egyptische hiërogliefen. Ro-
goff is hoogleraar economie aan Harvard. Op Chessbase staat een interview met hem over de economische crisis.


top  


5. Uhlmann - Fischer

Wit: Wolfgang Uhlmann
Zwart: Robert James Fischer
15de Schaakolympiade
Varna 1962
Scheidsrechter Salo Flohr
18 zetten

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d7 5. Le2 0-0 6. f4 c5 7. Pf3 cxd4 8. Pxd4 Pc6 9. Le3 e5 10. Pxc6 bxc6 11. fxe5 dxe5 12. Lc5 Te8 13. Dxd8 Txd8 14. 0-0 Td2 15. Tad1 Txd1 16. Txd1 Le6 17. Ld6 Pg4 18. Lc5 Pf6 19. Ld5
Wanneer de Russische scheidsrechter, Salo Flohr, ontdekt dat beide spelers remise zijn overeengekomen geeft de scheidsrechter Fischer een waarschuwing. Fischer: 'Die regels zijn voor de Communistische valsspelers, niet voor mij!'


top  


6. Joey Antonio Jr - Wesley So

Wit: Rogelio 'Joey' Antonio Jr (2519)
Zwart: Wesley So (2627, vijftien jaar)
Dapitan City, Filippijnen
24 maart 2009
Battle of Grandmasters
Zesde ronde
Driemaal dezelfde stelling

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Da5 4. d4 Pf6 5. Pf3 c6 6. Lc4 Lg4 7. h3 Lxf3 8. Dxf3 e6 9. 0-0 Pbd7 10. Pe4 Pxe4 11. Dxe4 Pf6 12. Df3 Ld6 13. c3 0-0 14. Te1 Tfd8 15. Lb3 Tac8 16. Le3 Dc7 17. Lg5.
17. ... Le7 18. Lf4 Ld6 19. Lg5 (tweede maal) Le7 20. Lf4 Ld6 21. Lg5 (derde maal). Remise. De Nationale schaakbond van de Filippijnen verklaart de uitslag van deze partij ongeldig.

Bericht op Chessdom.

'De vijftienjarige grootmeester Wesley So uit de Filippijnen (winnaar in groep C van het Corustoernooi 2009) speelde in de zesde en laatste ronde van 'de Battle of GM's' tegen GM Rogelio 'Joey' Antonio jr. Als So remise speelt is hij winnaar. Na 22 zetten komen de spelers remise overeen. So is winnaar, Joey is tweede.

Echter, de Nationale schaakbond van de Filippijnen verklaart de uitslag on-
geldig. De partij moet de maandag daarop worden overgespeeld. De reden is dat de remise is overeengekomen voor de 30ste zet. Overigens, de toer-
nooiregels bepalen daarover niets.'

Ik vind dit een vreemde beslissing. Korte remises komen op grote toernooi-
en vaker voor. Als de bond meent dat de uitslag het schaakspel in diskrediet brengt moet zij een straf opleggen op grond van artikel 13.7. Op grond van dat artikel is het niet mogelijk een partij te laten overspelen.


Op 30 maart wordt de partij opnieuw gespeeld.

Wit: Rogelio 'Joey' Antonio Jr (2519)
Zwart: Wesley So (2627, vijftien jaar)
Dapitan City, Filippijnen
30 maart 2009
Battle of Grandmasters
Zesde ronde

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. e5 Pd5 5. 0-0 Pc7 6. Lxc6 dxc6 7. Te1 g6 8. Pc3 Lg7 9. Pe4 b6 10. Pf6+ Kf8 11. Pe4 Lg4 12. d3 Pe6 13. Ped2 Dd5 14. h3 Lxf3 15. Pxf3 Td8 16. De2 h6 17. Le3 Kg8 18. c4 Dxd3 19. Dxd3 Txd3 20. Tad1 Txd1 21. Txd1 f5 22. exf6 Lxf6 23. Td7 Kf7 24. Txa7 Lxb2 25. Tb7 Ta8 26. Txb6 Txa2 27. Txc6 Ta1+ 28. Kh2 Ta4 29. Lxc5 Txc4 30. Tb6 Lf6 31. Le3 g5. Remise.


top  


7. Cooper - Commons

Wit: Cooper (Wales)
Zwart: Commons (USA)
Wereldkampioenschap onder 10 jaar
Haifa Olympiade 1976
Hans Ree, Chesscafe, november 1999, Juvenile crime.

Stelling nadat de partij is afgebroken.
Ree: 'Wanneer de partij twee uur later wordt hervat, blijkt dat wit heeft afgegeven 41. Tc5-f5, een goede zet. Commons antwoordde 41. … Kd6-e7 (ook een goede zet dat geeft ruimte aan zijn toren voor schaakjes) en had vervolgens de brutaliteit remise aan te bieden in een stelling waarvan hij wist dat die tamelijk verloren was.

En wat deed Cooper? Hij deed niets. Hij deed geen zet en liet zijn klok drie kwartier lopen, totdat hij in tijdnood was gekomen en zo eerzaam de remise kon aannemen. Ik weet niet absoluut zeker of dit vals spel is.

Het is mogelijk dat Cooper dat inderdaad meende vanwege de dreiging van de zwarte torens. Maar het is moeilijk te geloven. Hij was aan de winnende hand. Er waren geen mogelijkheden om te verliezen; het ergste dat hem kon overkomen was dat Commons remise weet te bereiken.

Na de verdaging had hij twee uren de tijd gehad de stelling te analyseren en daarna had hij nog een uur bedenktijd voordat hij echt moest nadenken. Kon hij echt niet met een betere zet komen?' aldus Ree.


top  


8. Kasparov - Karpov 1984

Wit: Garry Kasparov
Zwart: Anatoli Karpov
Wereldkampioenschap 1984
Twaalfde partij
13 oktober 1984
Moskou, Hall of Columns, Trade Union House

1.Pf3 d5 2. d4 Pf6 3. c4 e6 4. Lg5 L7 5. Pc3 h6 6. Lh4 0-0 7. e3 b6 8. Le2 Lb7 9. Lxf6 Lxf6 10. cxd5 exd5 11. 0-0 Pd7 12. b4 c5 13. bxc5 bxc5 14. Tb1 Lc6 15. Lb5 Dc7 16. Dd2 Tfd8 17. Tfc1 Tab8 18. Lxc6 Txb1 19. Pxb1 Dxc6 20. dxc5 Pxc5 21. Dc2. Remise.
Mark Weeks: 'Waarom maakte Kasparov snelle remises? Nadat Kasparov voor de derde achtereenvolgende maal met wit snelle remises had gemaakt, begonnen de speculaties wat de achterliggende gedachte van deze tactiek was.

Op 13 oktober tussen de twaalfde en de dertiende partij schreef Harry Go-
lombek in The London Times dat Kasparov werd geconfronteerd met bedrei-
gingen tegen zijn familie als hij het kampioenschap zou winnen.

FIDE president Florencio Campomanes verwierp de theorie in een brief aan de uitgever van The Times. De meeste waarnemers verwierpen deze moge-
lijkheid en de verdere gebeurtenis maakte de theorie onwaarschijnlijk. Ge-
ruchten deden de ronde wat de echte oorzaak was van Kasparov's onge-
bruikelijke wedstrijd tactiek.


Sommige andere theorieën luidden dat de spelers:
- ervan uitgingen dat de wedstrijd zou worden onderbroken vanwege de
   Schaakolympiade
- protesteerden tegen het voorstel van een cyclus om de twee jaar, waar
   de Russische Schaakbond op tegen was
- uitrusten van de strijd na de eerste negen partijen.

In maart 1985 in een uitgave van Chess Life lanceerde Lev Alburt, een emi-
grant uit de Sovjet Unie en USA kampioen, de theorie dat Karpov stimule-
rende middelen had gebruikt tijdens het kampioenschap. Dit verklaarde volgens Alburt de inzinking van Karpov tijdens de wedstrijden in 1974 en 1978 tegen Korchnoi. De theorie van Alburt is gebaseerd op de rol van dr. Vladimir Zukhar tijdens het kampioenschap in 1978 die geen parapsycholoog was zoals de Westerse pers schrijft, maar een vooraanstaande deskundige in de Sovjet Unie op het terrein van drugs.

Volgens Alburt werkte Zukhar samen met het team van Kasparov in Moskou. Dus wist Kasparov 'dat Karpov was voorbereid op een kort kampioenschap, een Blitzkrieg' en 'dat Karpov zal instorten als het kampioenschap maar lang genoeg duurt - ongeacht de lengte van de partijen.'

Indien deze theorie juist is, waarom accepteerde Karpov de snelle remises en wilde hij niet harder proberen te winnen, wellicht daarbij een of twee partijen te verliezen? Zeker, elke extra dag van het kampioenschap zou Karpov dichter bij een instorting brengen. Een theorie die Kasparov gaf was dat Karpov wilde winnen met 6-0, zoals Fischer had gedaan in 1971 bij zijn kandidaten-partijen. Dit zou voor altijd het stigma wegnemen dat Karpov de titel van Fischer had overgenomen op reglementaire wijze.

Alburt beweerde ook dat verzoeken aan Kasparov om het kampioenschap op te geven om het zo mogelijk te maken dat Karpov kan deelnemen aan de Olympiade een poging waren om een eind te maken aan het kampioenschap voordat Karpov zou instorten. De suggesties het kampioenschap uit te stel-
len tot na de Olympiade waren op soortgelijke wijze gemotiveerd,' aldus Mark Weeks.


© 2010  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
GERELATEERD ARTIKEL
Pieter de Groot:
'Ernstige, plotselinge aanvallen van remise'.

Lees verder  


Pieter de Groot:
'De remiseovereen-
komst volgens John Nunn'.

Lees verder  


Pieter de Groot:
'De remiseovereen-
komst volgens Mark Dvoretsky'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'De Bilbao remiseregel 3-1-0'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'De remiseovereen-
komst volgens Maurice Ashley'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Ook de vereniging van beroepsschakers weet geen oplossing'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Zijn grootmeester-
remises (ethisch) toe-
gestaan?'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Waarom de Bilbao-regel niet werkt'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Is schaken een sport?'

Lees verder  


WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot