HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
ERNSTIGE, PLOTSELINGE AANVALLEN VAN REMISE
Fischer: als je een saaie partij uitspeelt kunnen er altijd grappige dingen gebeuren.

Inleiding

In Haaksbergen duurt het Open Nederlands kampioenschap 2009 van 12 september tot en met 20 september. Sergei Tiviakov is een van de deel-
nemers. Echter, op 21 september moet hij al in Šibenik, Kroatië, zijn.
Ik schat zo'n 2000 km van Den Haag.In Šibenik op 21 september moet Tiviakov al zijn eerste partij spelen in de 18de Ekipno Prventstvo Hrvatske. De Kroatische clubcompetitie duurt tot 29 september 2009. Omdat Tiviakov is aangewezen op het openbaar vervoer heeft hij een probleem hoe hij op tijd in Šibenik kan komen.

Als in het fraaie gemeentehuis in Haaksbergen op 11 september de loting wordt verricht blijkt dat Tiviakov in de laatste ronde moet spelen tegen Sipke Ernst. Die middag komt Tiviakov alvast remise overeen met Ernst.
Ze melden dat de hoofdscheidsrechter. Mogen spelers zonder te schaken al remise overeenkomen? Wat moet de hoofdscheidsrechter doen? Daarover moet de topscheidsrechter vier dagen nadenken.

In Amerika is procesrecht het zwaarste vak in de opleiding tot jurist. Een jurist moet niet alleen weten wat wel of niet mag, hij moet ook weten wat hij moet doen als er een probleem is. In het dagelijks leven komt het voor dat er bij het toepassen van de regel (of noem het: de uitvoering van de regel, of het handhaven van de regel) fouten worden gemaakt.

'Blunder van het openbaar ministerie, verdachte vrijuit,' luidt de krantenkop. Zoiets overkomt ook scheidsrechters en schakers. Ook al heeft een schaker een fout gemaakt, door het optreden van de scheidsrechter of anderen heeft de fout geen gevolgen. Of, erger nog, door dat optreden is het conflict zelfs groter geworden. Zoiets is afschuwelijk voor de toernooi-organisatie die zo haar best heeft gedaan er een mooi toernooi van te maken.

Het gaat om de volgende vragen:
- mag iemand kort na de eerste zet remise aanbieden?
- mag iemand voorafgaand aan een schaakpartij remise aanbieden?
- indien nee, wat moet een scheidsrechter doen?
- en als het gedrag van de speler na een beslissing van de scheidsrechter
   het bestuur van de KNSB schokt wat kan zij doen?

Dit artikel is bedoeld als achtergrondinformatie en als aanloop naar volgen-
de artikelen over remise. In een volgend artikel geef ik een vertaling van dr. John Nunn over remise, gevolgd door voorbeelden van het aanbieden van remise na het doen van één zet, voorbeelden van remiseovereenkomsten voorafgaande aan de partij. Het laatste artikel gaat over de remiseovereen-
komst op het NK in Haaksbergen 2009. En dan zal blijken dat de meningen verdeeld zijn.


Overzicht van paragrafen:

1. Ernstige, Plotselinge Aanvallen van Remise
2. Remise om te wennen aan de omgeving
3. Remiseaanbod haalt angel uit gevecht
4. Even stoom afblazen
5. Een vriendschappelijke partij op een internationaal toernooi
6. Een vermoeden van een doorgestoken kaart partij
7. Opvatting Stewart Reuben


top  


1. Ernstige, Plotselinge Aanvallen van Remise

De secretaris-generaal van de FIDE, Ignatius Leong, en een rating functio-
naris van de Schaakbond in Singapore, Leung Weiwen, hebben een artikel geschreven over bepaalde aspecten bij remise. Het artikel is geplaatst op ChessBase 3 november 2005. De schrijvers menen dat het schaken altijd met het probleem van remises te maken heeft gehad, en dat het erop lijkt dat er geen duidelijke manier bestaat om het op te lossen. Zij stellen een radicaal, nieuw voorstel voor dat elke schaakpartij op een sportieve manier kan beslissen.

Is het toe te passen? Het artikel heeft op ChessBase geleid tot vele reacties. Ter illustratie van het artikel van Ignatius Leong en Leung Weiwen geef ik in de paragrafen 2 e.v. enkele voorbeelden.Ignatius Leong


Ignatius Leong is secretaris-generaal van de FIDE en president van de ASE-
AN Schaakbond. Hij is tevens voorzitter van de FIDE Development commis-
sie. Hij was de eerste internationaal organisator in Azië en behoorde tot de eersten om de titel van FIDE senior trainer te ontvangen.

Op 23 jarige leeftijd werd hij een van de jongste internationaal scheidsrech-
ters ter wereld. Leong is ook directeur van de ASEAN Schaak Academie, die veel belovende plaatselijke talenten heeft opgeleverd en die nu talenten aantrekt uit de regio. Hij heeft driemaal gespeeld op de Olympiade.Leung Weiwen


Leung Weiwen is rating functionaris van de Schaakbond in Singapore.
Op 17 jarige leeftijd is hij al een ervaren scheidsrechter. Hij was plaatsver-
vangend hoofdscheidsrechter op het Singapore - Maleisië kampioenschap in 2003-2004, en dat was hij ook op het nationaal kampioenschap in 2005.


Tevens was hij scheidsrechter en webmaster van het 6de ASEAN leeftijds-
groepen kampioenschap. Hij heeft ook enkele malen Singapore in een team vertegenwoordigd en daarmee een bronzen medaille gewonnen op het ASE-
AN 14-jarigen kampioenschap. Tot slot is hij driemaal teamleider geweest van het team dat het nationaal scholenkampioenschap heeft gewonnen.


Hierna volgt mijn vertaling van het artikel.


top  


Is er een behandeling voor Ernstige, Plotselinge Aanvallen van Remise (SAD, Severe Acute Drawitis)?

Herinnert u zich nog het toernooirapport van Linares 2004? Voor het eerst werd Vladimir Kramnik duidelijk eerste in Linares. Hij maakte snel remise en keek vervolgens meer dan vijf uur naar een interessante partij hoe Vallejo zich verdedigde tegen Kasparov. 79% van de partijen in Linares 2004 eindi-
gden in remise. De meeste binnen 25 zetten, inclusief zeven van de winnaar van het toernooi. Nigel Short schreef satirisch over hem:


'De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een ziekte gemeld potentieel van veel grotere kwaadaardigheid en vernietigingskracht is dan de recente vo-
gelgriepepidemie. De bron van deze laatste dodelijke uitbarsting is geïden-
tificeerd in de kleine stad Linares in Andalusië van wie bij zeven mensen is vastgesteld dat zij lijden aan Ernstige, Plotselinge Aanvallen van Remise (EPAR) De slachtoffers van EPAR tonen een niet te beheersen drang om voorbarige remisevoorstellen aan te bieden of deze te aanvaarden. De spe-
cialisten waarschuwen ervoor dat de jongste versie van het virus bijzonder besmettelijk is.

De vorige uitbraken werden grotendeels bestreden met het voorgeschreven genetisch gevoelige middel van de vroege handdruk, maar deze versie raakt ook hen die geen enkele voorgeschiedenis bezitten van verdraagzaamheid. Het is een tragedie dat de grootste deskundige ter wereld op het terrein van EPAR, de heer Luis Rentero, enkele jaren geleden een ernstig auto ongeluk heeft gehad met bijna fatale gevolgen waardoor hij sindsdien invalide is.

De bluf waarop de dokter het patent heeft door zoet en zuur (bonussen en boetes) voor te schrijven werden in die dagen hevig bekritiseerd als primitief en overdreven. Maar er is geen ontkennen aan dat deze effectief was in het bestrijden van de plaag. In het jongste nummer van New in Chess zegt Judit Polgar over Kramnik: 'Ik mag Vladimir erg graag, een aardige vent, maar ... hoewel hij wereldkampioen is, is hij geen echte kampioen. Hij heeft nauwe-
lijks een partij gewonnen sinds hij Kasparov heeft verslagen. Hij speelt nauwelijks.'


Zoals Short aangaf was de opvatting van Judit misschien overdreven, maar helaas, niet te overdreven.

Het is duidelijk dat er iets moet worden gedaan aan het probleem van om-
vangrijke remisepartijen, die het schaken minder sportief maken. Linares 2004 mag een extreem voorbeeld zijn (met 79% remisepartijen), maar vele andere toernooien en wedstrijden op topniveau hebben een bijzonder hoog percentage van remisepartijen laten zien, of hebben ten minste een signifi-
cant hoog percentage remises dat deze invloed hebben op de status van het toernooi. Het percentage remises is hoog genoeg voor sponsors en toe-
schouwers om af te haken.

Zoals grootmeester Maurice Ashley opmerkte was de hoofdorganisator van het Amerikaans kampioenschap, Erik Anderson, geschokt, boos, en hevig teleurgesteld toen hij zag dat drie van de vier partijen aan de topborden in de laatste ronde snel tot remise besloten, op het moment waarop de span-
ning te snijden was.

Hij vond dat de sponsors die veel hadden bijgedragen aan het toernooi door $ 25.000 te storten in het prijzenfonds, behoorlijk werden beledigd door het gedrag van de spelers. Zij maakten een voortijdig einde aan de spanning op het toernooi.

Geurt Gijssen noemt ook een voorval op het Wereld Cup toernooi in 1989 toen twee grootmeesters remise overeen kwamen na 1. h4 (!). Als organi-
sator van het toernooi weigerde hij de uitslag te aanvaarden omdat dit het beeld van het toernooi zou schaden met als gevolg ontevreden sponsors.
Hij liet de spelers een nieuwe partij spelen, die - en dat is geen verrassing - ook eindigde in remise.

Een beroemde Russische trainer meent:

'In Moskou in december 2001 eindigden drie van de vier partijen met klas-
sieke bedenktijden tussen Kasparov en Kramnik in snelle remises. Natuurlijk waren dat geen remises die van te voren waren afgesproken. Zij waren eerder het resultaat van openingsvoorbereiding die over-ontwikkeld was, maar dat neemt niet weg dat de toeschouwers zich bedrogen voelden,' Mark Dvoretsky.

Op welke manier moeten organisatoren en scheidsrechters met dit probleem omgaan? Tot nu toe zijn de richtingen waarin wordt gezocht van behoudende aard geweest.

Velen stellen dat remises een integraal onderdeel uitmaken van het scha-
ken, en dat het zelfs het natuurlijke resultaat is van het spel. Vandaar dat er geen reden is remises te verbieden. Bovendien zoals sommige voorstanders van deze benadering menen, beschikken organisatoren of scheidsrechters niet over bevoegdheden om snelle remises te verbieden. Echter, op langere termijn kunnen organisatoren beslissen geen spelers meer uit te nodigen die vaak partijen voortijdig beëindigen.

'Ik weet dat met het perfecte spel, God tegen God, Fritz tegen Fritz, een schaakpartij eindigt in remise en toch - ik weet het, het is onredelijk - blijf ik hopen om meer beslissende partijen te zien. Kan ik worden genezen? Natuurlijk, wil ik niet werkelijk worden genezen. ... Toch zou ik willen stellen dat er een verschil is tussen diegenen voor wie de snelle handdruk de norm is en voor diegenen voor wie het een uitzondering is. Men is verplicht dit voor de organisatoren te erkennen,' aldus Nigel Short, maart 2004.

Hoewel er voor dit standpunt wat valt te zeggen en het inderdaad een stap voorwaarts is voor het oplossen van de zaak, is het verre van een ideale oplossing. Afgezien van het feit dat het moeilijk is een lijn te trekken tussen diegenen die remise beschouwen als een 'uitzondering' en anderen die het als een 'norm' beschouwen, is het ook moeilijk voor sponsors toernooien op topniveau te steunen wanneer vele grootmeesters tegenwoordig de gewoon-
te hebben akkoord te gaan met snelle remises.

Het allerbelangrijkste is het beperken van de omvang van het probleem: organisatoren kunnen ervoor kiezen geen spelers uit te nodigen voor round-robin toernooien. Maar hoe zit het met open toernooien en kampioenschap-
pen (zoals dat het geval was bij het Amerikaans kampioenschap)? En wat te denken van 'uitkomsten die het gevolg zijn van over-ontwikkelde bestude-
ring van openingen?

In zulke gevallen, kunnen de organisatoren ervoor kiezen om nieuwe regels uit te vaardigen. De meest bekende is daarvan het verbod van remise voor-
dat een aantal zetten is gedaan. Luis Rentero organiseerde vaak toernooien waar remise in het begin van het spel was verboden. In een soortgelijk ge-
val heeft de Amerikaanse schaakbond eens remise verboden voor de der-
tigste zet.

Deze zachte, minder conservatieve benadering, die niet nieuw is, verstrekt een gedeeltelijke remedie voor het probleem. Nochtans is het duidelijk geen tovermiddel voor het probleem. De recente versies van het handboek van de Amerikaanse schaakbond laten zien dat de regel werd afgeschaft omdat de spelers manieren vonden om haar te omzeilen; of door remise na dertig zetten of die na driemaal dezelfde stelling. Als de spelers remise willen, vinden ze altijd wel de middelen daartoe. Het percentage beslissende spelen zou hoofdzakelijk onveranderd blijven; het enige effect dat dergelijke regels hebben is het verlengen van de partijen.

Zelfs als wordt gekozen voor een drastische benadering, zoals op de toer-
nooien van Sofia dit jaar waar remise werd verbannen ongeacht welk stadi-
um van de partij, merkte Paul Truong op dat de spelers altijd remise konden maken als zij dat wilden. Voorts is het probleem niet aangepakt van partijen die eindigen volgens de regels na de opening (wegens gebrek aan spel). Het is duidelijk dat een radicale oplossing voor het probleem nodig is.


top  


Onze oplossing

Onze voorgestelde oplossing verandert niets aan de remiseregel door we-
derzijdse overeenkomst. Een remise kan nog steeds in elke fase van de partij worden aangeboden en worden aanvaard. In plaats daarvan geloven wij dat remises niet moeten worden geaccepteerd als een definitief einde van de partij. Zodra een partij eindigt door remise wordt automatisch direct een snelschaak play off gespeeld, en voor het bepalen van de kleuren loten de spelers.

Afhankelijk van de hoeveelheid bedenktijd en andere bepalingen van het toernooi kan een van de verschillend mogelijke stijlen kunnen worden ge-
bruikt. Bijvoorbeeld een sudden death partij wordt gespeeld met wit zes minuten bedenktijd en zwart vijf. Indien de partij eindigt door remise wordt zwart uitgeroepen tot winnaar.

Het is overgelaten aan het oordeel van de FIDE te bepalen of voor het be-
palen van de rating de remises nog steeds moeten worden erkend of dat eenvoudigweg de beslissing van de play off telt.

Zelfs als deze maatregelen worden uitgevoerd blijven er nog steeds pro-
blemen bestaan. Bijvoorbeeld op een toernooi waar de standaard bedenk-
tijd geldt, kunnen twee spelers remise overeenkomen om dan in een snel-
schaakpartij met sudden death verder te spelen. Dit stelt hen namelijk in staat hun energie te besparen voor latere ronden. Op knock-outtoernooien zoals die van het Wereldkampioenschap, meldt men vaak dat spelers van dergelijke praktijken bedienen, vooral in het begin van het toernooi wanneer spelers van gelijke sterkte tegen elkaar spelen.

Deze praktijken komen ook voor in andere sporten, vooral die worden ge-
speeld met rackets. Wanneer een partij wordt gespeeld tussen twee spelers van dezelfde bond gaan verdenkmakingen in het rond dat de twee spelers voorafgaand aan de partij alvast remise zijn overeengekomen. (In zulke gevallen gaat men ervan uit dat de spelers overeen zijn gekomen dat de verliezer van de eerste ronde naar de volgende ronden gaat, het zij her-
haald om zijn krachten te sparen.)

Een aanvullende bepaling in ons systeem moet dat verhinderen. We stellen voor een percentage van het prijzengeld, laten we zeggen 10%, in minde-
ring te brengen na deling van het aantal ronden. Bijvoorbeeld, indien de tweede prijs van een 10-ronden toernooi is $ 20.000 en een speler heeft twee remises (met een score van negen punten) ontvangt hij $ 16.000 ($ 2.000 x 8 winstpartijen) plus $ 3.600 voor de twee remisepartijen.

Een deel van het prijzenfonds dat in mindering is gebracht kan worden ge-
bruikt voor extra prijzen die niet zijn aangekondigd (misschien zelf onge-
bruikelijke zoals de prijs voor de partij met de beste vecht spirit?) Dit kan misschien tamelijk ingewikkeld lijken, maar zo worden spelers ontmoedigd om snel remise aan te nemen bij partijen van gelijke sterkte.

Een gerechtvaardigde zorg over dit systeem is dat spelers in het nadeel zijn die hard hebben gevochten maar slechts remise hebben bereikt. Echter, het is belangrijk te zien dat het percentage van het prijzenfonds dat in mindering wordt gebracht gering is, hoewel significant genoeg om twee keer na te denken voor diegenen die snel remise willen bereiken.

Als onze veronderstelling juist is dat het percentage echte remises gelijk is verdeeld over alle spelers, wordt bovendien op langere termijn geen enkele speler zwaarder gestraft dan de andere.

Sommigen vragen zich af of de veronderstelling juist is dat het percentage echte remisepartijen niet zal verschillen onder de spelers. Het klopt dat als ons voorstel wordt aanvaard, een deskundige op de Siciliaanse Verdediging zal ontdekken dat zijn prijzengeld vaak hoger is dan diegene die de remise-
achtige Berlijnse Verdediging gebruikt.

Echter, het punt is, dat organisatoren opwindend spel willen belonen - toe-
schouwers willen eenvoudig geen herhaling zien van Kasparov - Kramnik 2001. Om een vergelijking te trekken met voetbal, bestond er geen ge-
meenschappelijke verontwaardiging bij sponsors en toeschouwers dat het ultradefensieve spel van de Grieken op het Europees kampioenschap 2004 het plezier uit het spel haalde, hoe geoorloofd dat ook mocht wezen? Het punt is dat een verdedigende manier van spelen in het schaakspel is toe-
gestaan - het wordt echter niet aangemoedigd omdat het schaakspel geen dienst bewijst.

Om Mark Dvoretsky opnieuw te citeren:

'Vele sporten hebben ergens in hun geschiedenis een stadium bereikt waarin mensen manieren moesten bedenken om hun sport populairder en aantrek-
kelijker te maken.'

Met de toenemende erkenning van schaken als sport op het internationale forum (Zuidoost Aziatische Spelen, Aziatische Spelen, en potentiële andere) en er steeds meer nationale bonden zijn die zich aansluiten bij hun Olym-
pische commissies, en er maatregelen worden genomen om het schaken in de ontwikkelingslanden populair te maken, neemt het aantal schakers toe zoals er nooit zoveel eerder zijn geweest.

Echter, deze ontwikkelingen helpen slechts een beetje - schaken moet spor-
tiever worden. Het doet er niet toe welk voetbalteam speelt, de fans zien liever een aantal goals dan geen enkele goal. Het doet er niet toe hoe inte-
ressant een voetbalwedstrijd is gespeeld, een wedstrijd zonder doelpunten is niet interessant. Dat geldt ook voor ons, want als we onze schaakfans willen behouden moeten we zorgen voor opwindende partijen.

Want, of u het leuk vindt of niet, het schaakspel blijft niet bestaan omdat er grote schakers zijn, maar wat belangrijker is, hoeveel liefhebbers er zijn van het spel en in het verlengde daarvan hoeveel belangstelling ervoor bestaat in de media en bij de sponsors.

Wij hopen daarom dat de schaakwereld dit voorstel serieus zal bespreken.

Ignatius Leong en Leung Weiwen


top  


2. Remise om te wennen aan de omgeving

Wit: Gary Kasparov (2849)
Zwart: Vladimir Kramnik (2770)
Braingames Wereldkampioenschap
Londen, 8 oktober 2000
Evgeny Bareev en Ilya Levitov, 'From London to Elista'

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. 0-0 Pxe4 5. d4 Pd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Pf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. Pc3 Ld7 10. b3 h6 11. Lb2 Kc8 12. h3 b6 13. Tad1 Pe7 14. Pe2 Pg6 15. Pe1 h5 16. Pd3 c5 17. c4 a5 18. a4 h4 19. Pc3 Le6 20. Pd5 Kb7 21. Pe3 Th5 22. Lc3 Te8 23. Td2 Kc8 24. f4 Pe7 25. Pf2 Pf5 remise.
En op dat moment biedt Kramnik remise aan, wat Kasparov aanvaardt. Volgens Bareev is de stelling bijna remise, maar is zij het waard om verder te worden gespeeld.

Kramnik:
'Ik bood remise aan. Het was belangrijk om me te beheersen, om te laten zien dat ik voor het eerst in mijn leven deelneem aan het wereldkampioen-
schap en rustig remise bereik om zo in de wedstrijd te komen. De omgeving was erg onbekend voor mij, alsof je heel je leven hebt gespeeld voor Loko-
motiv (een voetbalteam uit Moskou) om dan uit te komen voor Real Madrid in de finale voor de Champions League. Natuurlijk moet je dan wennen aan de nieuwe situatie, je moet een paar maal tegen de bal trappen zodat ze je niet uitlachen. Om het te begrijpen en om voor jezelf te bewijzen dat je op dat niveau speelt, en dat je het waard bent,'
From London to Elista, blz. 38/39.


3. Remiseaanbod haalt angel uit gevecht

Wit: Viswanathan Anand (2783)
Zwart: Vladimir Kramnik (2772)
Wereldkampioenschap
Bonn, 15 oktober 2008
Tweede ronde
Gert Ligterink, De Volkskrant 16 oktober 2008,
'Remiseaanbod haalt angel uit gevecht'

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. f3 d5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 c5 7. cxd5 Pxd5 8. dxc5 f5 9. Dc2 Pd7 10. e4 fxe4 11. fxe4 P5f6 12. c6 bxc6 13. Pf3 Da5 14. Ld2 La6 15. c4 Dc5 16. Ld3 Pg4 17. Lb4 De3+ 18. De2 0-0-0 19. Dxe3 Pxe3 20. Kf2 Pg4+ 21. Kg3 Pdf6 22. Lb1 h5 23. h3 h4+ 24. Pxh4 Pe5 25. Pf3 Ph5+ 26. Kf2 Pxf3 27. Kxf3 e5 28. Tc1 Pf4 29. Ta2 Pd3 30. Tc3 Pf4 31. Lc2 Pe6 32. Kg3 Td4. Remise.
De eerste partij van het tweekamp om het wereldkampioenschap eindigde in remise. Dat gebeurt ook met de tweede partij van het tweekamp zij het met aanzienlijk meer strijd.

Ligterink:
'Het was even slikken toen woensdagavond op het hoogtepunt van de strijd de tweede WK-partij plotseling was afgelopen. Met weinig tijd op de klok - een kleine drie minuten voor acht zetten - accepteerde Anand een tactisch goed getimed remiseaanbod van Kramnik. Die kwam zo met de schrik vrij na een moeilijke middag waarop lang voor zijn leven werd gevreesd.

Bij een dergelijk onbevredigend slot van een schaakpartij is een verwensing van het remiseaanbod op zijn plaats. Het wordt tijd dat alle grote evenemen-
ten de regels overnemen van het jaarlijkse elitetoernooi in Sofia.

Omdat de spelers elkaar daar niet mogen aanspreken tijdens de partij, kun-
nen zij elkaar ook niet lastig vallen met een remisevoorstel.

Het is zinloos te speculeren over de afloop van de tweede WK-partij als de Sofia-regels in Bonn hadden gegolden. Misschien zou Anand zijn onmisken-
bare voordeel - na bijvoorbeeld 33. Tb2 Txc4 34. Txc4 Lxc4 35. Ld6 - heb-
ben verzilverd. Maar het is ook mogelijk dat de problemen met de klok hem boven het hoofd gegroeid zouden zijn. De toeschouwers hadden het alleen wel graag gezien.

Voor het deel van de voorstelling waarin wel keihard werd geknokt, hadden die kijkers overigens alle waardering. De middag begon met een verrassing, want Anand zag af van zijn favoriete openingszet 1. e2-e4. Kennelijk is hij de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is op winst te spelen tegen de door Kramnik perfect beheerste Russische verdediging.

In plaats daarvan ging Anand op avontuur in een oude zijvariant van de Nimzo-Indische opening. Kramnik was verrast en gebruikte veel tijd in de eerste fase, maar loste de problemen wel naar behoren op. Pas na een minder gelukkige 21ste zet kwam hij alsnog in moeilijkheden.

Anand speelde dat deel van de partij subliem. Elke zet was raak en kreeg de volle instemming van commentatoren èn computerprogramma's. Hij dwong een pionoffer af; waarvoor Kramnik, met weinig bedenktijd, slechts nevelige compensatie had.

Maar rond de dertigste zet leek Anand opeens vast te zitten. Zijn voorsprong op de klok veranderde in een achterstand en voor het eerst koos hij een zet - 31. Lc2 - die waarschijnlijk niet de sterkste was.

Kramnik voelde de onzekerheid bij zijn tegenstander haarfijn aan en sloeg zijn slag. Met een remiseaanbod dat eigenlijk verboden zou moeten worden,'
aldus Ligterink.


top  


4. Even stoom afblazen

De volgende partij is een tactische remise. Zie het commentaar hieronder van Böhm.

Wit: Viswanathan Anand (2783)
Zwart: Vladimir Kramnik (2772)
Wereldkampioenschap
Bonn, 18 oktober 2009
Vierde ronde
Hans Böhm, De Telegraaf 19 oktober 2008

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 Le7 5. Lf4 0-0 6. e3 Pbd7 7. a3 c5 8. cxd5 Pxd5 9. Pxd5 exd5 10. dxc5 Pxc5 11. Le5 Lf5 12. Le2 Lf6 13. Lxf6 Dxf6 14. Pd4 Pe6 15. Pxf5 Dxf5 16. 0-0 Tfd8 17. Lg4 De5 18. Db3 Pc5 19. Db5 b6 20. Tfd1 Td6 21. Td4 a6 22. Db4 h5 23. Lh3 Tad8 24. g3 g5 25. Tad1 g4 26. Lg2 Pe6 27. T4d3 d4 28. exd4 Txd4 29. Txd4 Txd4 remise.
'In de vierde partij om het wereldkampioenschap schaken hoefden de spe-
lers niet tot het uiterste van hun vermogens te gaan. Na 29 zetten in rustig vaarwater werd remise overeengekomen zodat de tussenstand Anand - Kramnik 2½ - 1½ is.

Na de enerverende ervaring in partij drie was de verwachting dat de spelers even stoom zouden afblazen. Anand heeft daar baat bij omdat de grens van twaalf partijen dichterbij komt en zodoende zijn voorsprong almaar zwaar-
der gaat wegen. Kramnik kan het best zijn emoties van de zware klap van verlies met wit uit de derde partij, eerst in balans brengen om pas in een later stadium er weer vol voor te gaan,' aldus Böhm.


5. Een vriendschappelijke partij op een internationaal toernooi

Wit: Julian Radulski (2539)
Zwart: Marijan Petrov (2479)
Artic Chess Challenge 2009
Tromsø, 6 augustus 2009
Vijfde ronde

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Pf6 4. g3 Lc5 5. Lg2 d6 6. 0-0 0-0 7. d3 a6 8. h3 h6 9. Le3 Lxe3 10. Fxe3 Pe7 11. De1 Pg6 12. Td1 c6 13. Kh2 remise.
De twee Bulgaarse internationaal meesters speelden een vriendschappelijke partij. Zo bleven ze beiden in de race voor een vierde of vijfde plaats.


top  


6. Een vermoeden van een doorgestoken kaart partij

Shaun Press:
'Vroeger was het gemakkelijk remise overeen te komen. Speel een semi-Slavische, houd de stelling symmetrisch, en schudt de handen na twintig zetten, en vermijd de verwijtende blikken van de omstanders.

Maar sinds de komst van 'Sofia-', 'Gibraltar-' of 'Corsica-'regels over het overeenkomen van remise is het veel moeilijker om het overeengekomen resultaat te bereiken. Maar schakers kunnen vindingrijk zijn bij het doen van zetten. En recente toernooien van de FIDE Grand Prix laten een nieuwe serie van nieuwe 'theoretische' remises zien.

Deze nieuwe soort van remises lijkt uit veel scherpere openingen komen dan de Slavische. Meestal offert een partij materiaal, dat normaal gesproken aan het eind op de een of andere manier leidt tot driemaal dezelfde stelling. Het jongste voorbeeld komt uit de laatste ronde van de Grand Prix toer-
nooien in Sotchi. Grischuk en Svidler nemen een zeer scherpe variant van het Siciliaans, met Grischuk die twee thematische Siciliaanse offers speelt, zijn paard op e6 gevolgd door de loper op b5. Het lijkt erop dat Svilder in moeilijkheden is, tot hij een toren bevrijdt en dwingt tot stellingherhaling.

Hoewel het op het bord allemaal erg gevaarlijk heeft geleken, is de enige die zich waarschijnlijk echt zorgen heeft gemaakt Yuferov die de dezelfde partij met zwart heeft gespeeld tegen Vitolins in 1972. De partij is sindsdien min-
stens vijf maal gespeeld, met inbegrip van een partij tussen Nisipeanu en Shirov in 1999.'

Wit: Alexander Grischuk, (2728)
Zwart: Peter Svidler (2738)
Grand Prix Sotchi 2008
Sotchi 4 augustus 2008
vijfde ronde
Shaun Press, 5 augustus 2008, op zijn weblog

1.e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Pbd7 8. Df3 Dc7 9. 0-0-0 b5 10. e5 Lb7 11. Dh3 dxe5 12. Pxe6 fxe6 13. Dxe6+ Le7 14. Lxb5 axb5 15. Pxb5 Dc6 16. Pd6+ Kd8 17. fxe5 Kc7 18. Dxe7 Txa2 19. exf6 Ta1+ 20. Kd2 Dd5+ 21. Kc3
21. ... Da5+ 22. Kd3 Dd5+ 23. Kc3 Da5+ 24. Kd3 Dd5+ remise

'Natuurlijk hebben de spelers met een goed geheugen voor partijen nu een extra manier om met een gewillige tegenstander 'snel' tot remise overeen te komen. Als je gaat zitten achter het bord verklaar dan eenvoudig dat je als deel van je voorbereiding de partij van 'Grischuk tegen Svidler in Sotchi' hebt bestudeerd (of een andere bekende partij die leidt tot driemaal dezelf-
de stelling) en wacht af wat er gebeurt,' aldus Press.


7. Opvatting Stewart Reuben

Wit: Yuri Kuzubov, Oekraïne 2554
Zwart: Ivan Sokolov, Nederland 2632
Gibraltar 29 januari 2007
GibTelecom Festival
Commentaar: Stewart Reuben

´1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Pf3 Pf6 4. e3 Be6!?
Hoewel interessant, geniet deze zet geen grote reputatie. Een ding is dui-
delijk en dat is dat zwart op winst speelt. Helaas heeft de moedige jonge Oekraïner andere ideeën ...
5. Pc3 Pc6 6. Pg5 Lg4 7. Lxc4
Geeft de aanzet voor een eeuwig schaak mechanisme. Zwart kan dit voor-
komen door 7. ... e6 te spelen, maar na 8. f3 staat hij eenvoudig slecht. Zwart, die tamelijk walgde over deze stelling, dacht 20 minuten na, maar concludeerde uiteindelijk 'Waarom moet ik deze jongen een openingsvoor-
deel geven, alleen maar omdat hij remise wil?'
7. ... Lxd1 8 Lxf7+
8. ... Kd7 9 Le6+ Ke8 10 Lf7+. Remise.

Misschien hadden de scheidsrechters Kuzubov opdracht moeten geven iets anders te spelen op zet 10.

Ik weet zeker dat deze partij met integere bedoelingen werd gespeeld. Natuurlijk, dit laat het probleem zien van herhaling van zetten. Het is onmo-
gelijk de klok terug te draaien. Ik sprak hierover met Kuzubov afzonderlijk en vertelde hem, dat als hij dit nog eens zou doen, het risico zou lopen de partij voor hem verloren verklaren omdat hij het toernooi in diskrediet brengt. Hij zei dat de partij onduidelijk was. Welnu, natuurlijk was dat zo.

Maar 7. f3, Dc2 of Da4 waren ook mogelijk geweest. Met beter spel. Zijn coach zou hem moeten vertellen dat als hij ouder wordt hij alle tijd van de wereld heeft om voor remise te spelen. Het prijzengeld voor het toernooi bedroeg £ 71,000,' aldus Reuben.


© 2010  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
GERELATEERD ARTIKEL
Pieter de Groot:
'De remiseovereen-
komst volgens John Nunn'.

Lees verder  


Pieter de Groot:
'De remiseovereen-
komst volgens Mark Dvoretsky'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'De Bilbao remiseregel 3-1-0'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Een onderzoek naar remiseovereenkomsten'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'De remiseovereen-
komst volgens Maurice Ashley'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Ook de vereniging van beroepsschakers weet geen oplossing'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Zijn grootmeester-
remises (ethisch) toe-
gestaan?'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Waarom de Bilbao-regel niet werkt'

Lees verder  


Pieter de Groot:
'Is schaken een sport?'

Lees verder  


WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot