HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
ENKELE BEROEMDE GEVALLEN VAN TE LAAT KOMEN
'Ons gevaarlijkste oordeel over iemand ontstaat als we op hem moeten wachten,' Karel Jonckheere, Vlaams dichter.

In Dresden november 2008 vergadert de regelscommissie van de FIDE over een voorstel om maatregelen te treffen tegen het te laat komen. Er ligt een voorstel om artikel 6.7 van de FIDE-regels te wijzigen.

Momenteel luidt dat artikel: 'Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de regels van de wedstrijd anders bepalen of de arbiter anders beslist.' Voorgesteld wordt om in dat artikel 'een uur' te wijzigen in: vijftien minuten.

We moeten maar afwachten of dit ertoe leidt dat de competitieleiders van de regionale bonden meer bezwaarschriften krijgen te behandelen (ik denk het wel). In ieder geval hebben nogal wat mensen voorspeld dat in Dresden op de Olympiade in november aanstaande er chaos komt.

Daar geldt dan namelijk een draconische regel over het te laat komen. Een speler moet aanwezig zijn op het moment waarop Ignatius Leong, de hoofd-
scheidsrechter van de Olympiade en tevens secretaris-generaal van de FIDE, aangeeft dat de partijen kunnen beginnen. Is hij of zij te laat - ook al is dat maar enkele seconden - heeft die persoon de partij reglementair verloren.

Op het forum van de FIDE is geschreven dat deze maatregel zal leiden tot veel reglementaire nullen. Er zullen namelijk spelers zijn die wel tijdig uit hun hotel zijn vertrokken. Maar die vervolgens door de drukte moeilijkheden ondervinden om hun bord te vinden. Er lopen op dat toernooi namelijk dui-
zenden mensen rond. Een reglementaire nul leidt tot bezwaarschriften met als argument 'overmacht'. Ook wordt gedacht aan claims wegens aanspra-
kelijkheid voor de (beweerdelijk) slechte organisatie. Een tijdje na deze berichten is het gehele FIDE-forum uit de lucht gehaald.

Te zijner tijd hoop ik een afzonderlijk artikel te schrijven over het te laat komen.

Hierna geef ik eerst enkele voorbeelden.

Overzicht van paragrafen:
1.   Fischer - Spassky, Reykjavik 1972
2.   Fischer - Reshevsky, Sousse 1967
3.   Kasparov - Karpov, Sevilla 1987
4.   Karpov wil de reactie van Kasparov zien
5.   Het voltallige Russische team in Bled 2002
6.   Kramnik - Topalov, Elista 2006
7.   Short - Baramidze, Khanty-Mansiysk 2008
8.   Enschede, Euro Chess Tournament 2008
9.   Sochi 2008, de helft van de spelers komt te laat
10. Beslissingen van de competitieleider en de commissie van beroep KNSB


top  


1. Fischer - Spassky, Reykjavik 1972

Het beroemdste geval van te laat, of zelfs helemaal niet verschijnen. Te laat komen kan ook een reden hebben als vorm van protest. Ter illustratie.

Wit: Robert Fischer
Zwart: Boris Spassky
Wereldkampioenschap 1972
Tweede ronde
Reykjavik 13 juli 1972

Fischer komt niet opdagen.De Duitse scheidsrechter Lothar Schmid, in die tijd in het dagelijkse
leven rechter in een rechtbank en tevens schaakgrootmeester, brengt
om precies 17.00 uur de klok van de witspeler in beweging.


Grootmeester Donner meent: 'Daar behoort iets op gevonden te worden. De speler die domweg weigert een partij te spelen maakt zich schuldig aan een ontoelaatbare be´nvloeding van de tegenstander,' vergelijk 'Dagboek van een tweekamp, de match Spasski Fischer', blz. 164. Het blijkt dat Spassky wel degelijk last heeft gehad van dit gedrag.

Volgens prof. dr. Christian Hesse zijn de gebeurtenissen die dag als volgt.
Ik geef dit verslag uitgebreid, omdat het zo mooi het probleem schetst waar een scheidsrechter voor komt te staan. Wat had u gedaan als u scheids-
rechter was geweest op dat toernooi?

'Volgens het schema van het toernooi begint de tweede partij om 17.00 uur op donderdag 13 juli met Fischer met wit. De Duitse scheidsrechter, groot-
meester Lothar Schmid, start de klok van Fischer precies op dat moment. Enkele minuten eerder is Spassky verschenen en zit aan de tafel.

Echter, Fischer zit nog steeds in zijn hotelkamer. De uitdager heeft een uur om aan het bord te verschijnen en om de eerste zet te doen, anders verliest hij de partij reglementair. In een poging tegemoet te komen aan de eisen van Fischer, hebben de organisatoren geprobeerd de camera's zo te plaat-
sen dat deze niet zijn te zien. Ze werden geplaatst in zwarte torens met kleine 4-inch gaten voor de lenzen. Deze lezen waren niet te zien vanaf de speeltafel en ook geen geluid van de camera's kon worden gehoord. Voor-
afgaande aan de partij had scheidsrechter Schmid de opstelling ge´nspec-
teerd en was dik tevreden. Tegen de hoofdorganisator van het toernooi, Gudmundur Thorarinsson, verklaarde hij: 'Als Bobby hiertegen protesteert, wijs ik zijn bezwaar af.'

Om 16.50 uur, tien minuten voordat Schmid de klok voor de tweede partij in gang zet, informeert Thorarinsson een van de advocaten van Chester Fox dat Schmid tevreden is met de opstellingen van de camera's. Deze infor-
matie wordt ook doorgegeven aan Fischer in zijn hotelkamer. Fischer roept boos dat hij niet zal verschijnen voor de partij. Een van de woordvoerders van Fischer, Fred Cramer, benadert Schmid, en vraagt hem het begin van de partij uit te stellen om het voorval van de camera's op te lossen. Schmid weigert, hij wijst erop dat de wedstrijdregels hem dit niet toestaan.

Om precies 17.00 uur begint de klok van Fischer te tikken. Met Fischer die laat zien niet van plan te zijn aan het bord te verschijnen, begint de span-
ning toe te nemen onder de functionarissen van het toernooi in het gebouw. Om 17.10 uur belt Thorarinsson de suite van het hotel van Fischer en spreekt met zijn medewerker William Lombardy, die bij Fischer is. Thora-
rinsson vraagt of Fischer in ieder geval naar de zaal wil komen om de partij onder protest te spelen.

Om 17.15 uur verzoekt Paul Marshall, de advocaat van Fischer in Reykjavik, aan Schmid de klok van Fischer te stoppen om zo tijd te krijgen voor ver-
dere onderhandelingen. Schmid weigert: 'Als Bobby niet komt, moet ik de partij voor hem verloren verklaren.'

Om 17.20 heeft Thorarinsson een bespreking met Chester Fox en zijn advo-
caat Richard Stein. Zij besluiten vast te houden aan hun stelling. Toch is Thorarinsson zich ervan bewust dat het erg waarschijnlijk is dat er een eind komt aan het kampioenschap als Fischer de tweede partij verliest. Hij zegt tegen Fox: 'We moeten nu niet de geringste zwakheid laten zien. Onze enige kans om te winnen is Bobby ervan te overtuigen dat we het kampioenschap willen opgeven in plaats van toe te geven. Maar tussen ons gezegd en ge-
zwegen, we moeten begrijpen dat als Bobby gek genoeg is om vast te hou-
den, wij als eersten moeten toegeven.

Om 17.30 uur belt Andrew Davis, een andere advocaat van Fischer met spoed Richard Stein uit New York en vraagt hem: 'Dick je moet ons helpen. Fischer is in een stijfkoppige bui en we hebben in ieder geval een dag nodig om hem te kalmeren. Als jij de camera's voor deze partij kunt wegnemen, zal ik mijn uiterste best doen je te helpen. Anders is het afgelopen. Hij wil geen verlies accepteren.' Stein, die geen andere opties heeft, gaat onmid-
dellijk akkoord, en overtuigt Thorarinsson ervan dat Fischer inderdaad klaar is het kampioenschap te laten vallen over de camera's.

Het is inmiddels 17.35 geworden. Thorarinsson belt Lombardy en vertelt hem dat hij de opdracht heeft gekregen de camera's uit te zetten. Lombardy geeft deze informatie door aan Fischer. 'Bobby zegt dat hij zal komen,' ver-
telt Lombardy aan Thorarinsson. De organisatoren en de wedstrijdleiding slaken een zucht van verlichting. De situatie lijkt te zijn gered op bijna het laatste moment.

Het is 17.39. Fischer heeft 21 minuten om te verschijnen om zijn zet te doen. Tijdens deze onderhandelingen heeft achter de schermen een politie escorte met draaiende motoren, buiten het hotel van Fischer gewacht. Alle stoplich-
ten op de weg naar de speelzaal zijn op 'groen' gezet.

Bovendien is de weg tussen het hotel van Fischer en de zaal van Laugardall verkeersvrij gemaakt - een voorschrift van het hoofd van plaatselijk be-
stuur. En het is slechts enkele minuten rijden. Maar dan stelt Fischer meer eisen. Hij wil dat de klok teruggezet wordt naar nul!! Thorarinsson zet grote ogen op in deze rit door de achtbaan. Alleen de scheidsrechter heeft de bevoegdheid de klok terug te draaien en Thorarinsson benadert onmiddellijk Schmid met het verzoek van Fischer. Maar Schmid weigert. In een later in-
terview zegt hij; 'Als de heer Fischer naar de speelzaal was gekomen, had ik hem kunnen helpen. Maar hij kwam niet, en zijn bezwaar was niet gegrond. Ik had geen andere keuze dan het starten van de klok. Ik kan deze niet terug zetten.'

Thorarinsson gaat terug naar de telefoon en brengt de beslissing van Schmid over aan Lombardy die in de suite van Fischer zit. Ondertussen is Olafsson, een grootmeester uit IJsland, naar het hotel van Fischer gestuurd ook om Fischer ervan te overtuigen te komen. Hij trof Fischer aan in een enorme woede, de kamer op en neer snellend, ' aldus het verslag van prof. Hesse.


top  


2. Fischer - Reshevsky, Sousse 1967

Fischer doet de eerste zeven ronden mee aan het Interzonal Toernooi in Sousse. Op grond van een toenmalige afspraak met de FIDE hoeft hij niet te spelen op religieuze dagen. Nu zijn de laatste woensdag en donderdag van oktober religieuze feestdagen. En omdat Fischer ook niet speelt op de vrij-
dag schaakt hij enkele dagen niet. Echter, omdat het toernooi wel doorgaat, moet hij die partijen wel inhalen.

Zodoende moet hij vier partijen achter elkaar spelen tegen vier grootmees-
ters uit de Sovjet Unie, zijn grootste tegenstanders. Dat weigert hij. Omdat hij niet verschijnt bij zijn achtste partij tegen Gipslis verliest hij die partij we-
gens tijdsoverschrijding. Zijn beroep tegen die beslissing wordt ongegrond verklaard. Daarop verlaat Fischer het toernooi en Sousse.

De toenmalige president van Tunesië, Habib Bourgiba, en enkele anderen bemiddelen en slagen erin Fischer terug te laten keren naar het toernooi. Fischer mag later in het toernooi alsnog de partij tegen Gipslis spelen. En Fischer snelt in een limousine terug naar Sousse waar de partijen van de volgende ronde al zijn begonnen. Hij moet tegen Reshevsky spelen. Als hij verneemt dat hij slechts tien minuten over heeft van het eerste uur reageert Fischer kalm: 'Ik heb nog wel tijd genoeg voor Reshevsky.' Zijn verschijning in de speelzaal veroorzaakt grote opwinding bij alle deelnemers. Reshevsky is zo geschrokken dat hij met een ongecontroleerd gebaar van zijn hand zijn pruik afstoot. Met 55 minuten verstreken bedenktijd begint Fischer aan zijn partij.

Wit: Robert James Fischer (24 jaar)
Zwart: Samuel Reshevsky
TunesiŰ, Sousse 1967
Chess Review, February, 1968, The Fischer affair, dr. Petar Trifunovich
Zie de partij  
Zojuist heeft zwart 46. ... Tb6 gedaan. Hier wordt de partij afgebroken.
Als de partij wordt hervat, verschijnt zwart niet. Zwart verliest op tijd.


3. Kasparov - Karpov, Sevilla 1987

Wit: Garry Kasparov
Zwart: Anatoly Karpov
22e partij
Wereldkampioenschap 1987
Sevilla, 11 december 1987
Hans B÷hm, Wereldtweekamp Schaken '87 in Sevilla
Keene, Goodman, Spanier, Showdown in Seville Kasparov - Karpov IV

Uit het verslag van Gijssen: 'Kasparov was te laat. Nadat hij mij verteld had dat de oorzaak hiervan was het niet verschijnen van het politie-escorte be-
sloot ik de klok, die ik om exact 16.30 uur had aangezet, stil te zetten en weer op half vier te zetten. Uiteraard had Karpov geen bezwaar. Het te laat komen was een geval van overmacht,' vergelijk B÷hm blz. 122.

Keene: 'Hoofdscheidsrechter Gijssen zette de klok van wit in beweging en een aantal minuten daarna zette hij de klok terug in de beginstand, toen hij hoorde dat Kasparov in een file terecht was gekomen - een tamelijk onge-
woonlijke procedure!' aldus Keene, blz. 110.

Gijssen geeft dus een andere weergave en waardering dan Keene. Stel nu dat wat Kasparov in 1987 is overkomen dit Kramnik overkomt in Elista tij-
dens de Herenigingswedstrijd 2006. Zou de hoofdscheidsrechter de klokken dan ook opnieuw hebben gestart?


4. Karpov wil de reactie van Kasparov zien

Een partij tussen Karpov en Kasparov. Karpov brengt wel de klok van zijn tegenstander in beweging, maar doet geen zet. Hij wacht tot Kasparov komt, dan pas doet hij zijn zet. Hij wil het gezicht van Kasparov zien als die de zet van Karpov ziet, aldus Gijssen, augustus 2001, 'and the talks go on ... '.


top  


5. Het voltallige Russische team in Bled 2002

Op de Olympiade in Bled 2002 komt het gehele Russische team voor de elfde ronde tien minuten te laat, aldus the Hindu, India's landelijk dagblad, van 6 november 2002. Het team was wel aanwezig in de zaal, maar nam geen plaats achter de borden.

Op deze wijze protesteert het team tegen een beslissing van de hoofd-
scheidsrechter Gijssen de dag daarvoor. Die had namelijk Kasparov een waarschuwing gegeven omdat hij in zijn partij tegen de Chinese Ye Jiang-
chuan met zijn vingers op het bord de zetten telt alsof hij schapen aan het tellen is.


6. Kramnik - Topalov, Elista 2006

De herenigingswedstrijd in Elista 2006 de vijfde partij.

Volgens schema moet de partij om 15.00 uur beginnen. Op dat moment kondigt de hoofdscheidsrechter aan dat de partij vijftien minuten wordt uitgesteld, 'om bepaalde redenen'.

Om 15.20 verschijnt Topalov met de hoofdscheidsrechter en neemt plaats. Om 15.22 brengt de scheidsrechter de klok van Kramnik in beweging.Topalov wacht.


Op het beeldscherm kunnen de journalisten zien dat Kramnik in zijn rustkamer zit. Kramnik wacht op het openen van de deur van zijn toilet. De secondant van Kramnik, Miguel Illescas, bevestigt dat Kramnik niet zal verschijnen tenzij zijn eisen worden ingewilligd.
Kramnik: 'Ik zat op de bank naast mijn toilet en was woedend. Ik dacht helemaal niet meer aan het wereldkampioenschap of aan de stand. Toen kwam daar een nieuw probleem. Ik moest nodig naar het toilet. Ik vroeg de scheidsrechter mijn toilet te openen. Hij trok zijn schouders op en bood me een leeg koffiekopje aan,' vgl. Chessbase, interview Kramnik in Stern.

Zie verder mijn hoofdstukken over het kampioenschap van Elista 2006.
Lees verder  


top  


7. Short - Baramidze, Khanty-Mansiysk 2008

Op het knock-out World Cup 2007 in Khanty-Mansiysk op 26 november 2007 zijn twee partijen tussen Nigel Short en David Baramidze onbeslist gebleven. Om uit te maken wie van hen naar de volgende ronde gaat, moeten zij twee rapid partijen spelen. Short verliest. Uiteindelijk wint de Amerikaan Gata Kamsky de World Cup.
Wit: Nigel Short, Engeland (2649)
Zwart: David Baramidze, Duitsland (2569)
World Cup 2007
Khanty-Mansiysk, 26 november 2007
Eerste ronde, derde partij
Rapid, 25 minuten p.p.p.p. plus extra tijd per zet
Lees verder  

In de eerste rapid partij verschijnt Baramidze absurd laat, na 24 minuten verschijnt hij pas.
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. h3 g6 7. Le3 Lg7 8. Lc4 Ld7 9. 0-0 Tc8 10. Lb3 Pa5 11. Dd3 Pxb3 12. axb3 a6 13. f4 Dc7 14. f5 Lc6 15. Tf2 0-0 16. Pxc6 Dxc6 17. Te1 e6 18. Lf4 Tcd8 19. Td2 exf5 20. exf5 Dc5+ 21. Kh2 Dxf5 22. Dxf5 gxf5 23. Txd6 Txd6 24. Lxd6 Td8 25. Lf4 b5 26. Td1 Tc8 27. b4 h5 28. Kg3 Tc4 29. Ld6 Kh7 30. Ta1 Txc3+ 31. bxc3 Pe4+ 32. Kf4 Pxd6 33. Txa6 Pc4 34. Ta7 Kg6 35. Tb7 Le5+ 36. Kf3 Pd6 37. Tb6 Kf6 38. Ke2 Ke6 39. Kd3 h4 40. Tb8 Kd5 41. Tb6 Lg3 42. Tb8 Kc6 43. Tf8 Le5 44. Ta8 Kd5 45. Ta5 Ke6 46. Ta6 f4 47. Tc6 Kf5 48. Tc5 f6 49. Td5 f3 50. gxf3 Kf4 51. Ke2 Kg3 52. c4 bxc4 53. b5 Kxh3 54. f4 Lxf4 55. Kf3 Le5 56. b6 c3 57. Tc5 Kh2 58. Tc7 Pf5 59. Tc8 Pd4+ 60. Ke4 Pxc2 61. b7 Pb4 62. Txc3 Kg2 63. Tc8 Pa6 64. Tg8+ Lg3 65. Ta8 Pc5+ 66. Kf5 Pxb7 67. Ta2+ Lf2 68. Kxf6 h3 69. Ta8 Lh4+ 70. Kf5 h2 71. Ta1 Pc5 72. Td1 Pd3 0 - 1
Uit het verslag van Short:
'ChessBase miste een belangrijk detail over mijn verlies tegen Baramidze: in de beslissende (25 minuten) rapid partij verscheen mijn tegenstander meer dan 24 minuten te laat!

Hoewel mijn tegenstander beslist het recht heeft zo onder de huidige regels te handelen, is er een interessante filosofische vraag of het geoorloofd is dit in de praktijk te doen. Als we doen alsof schaken een nette sport is, waarom inderdaad, staan we toe dat schakers te laat mogen komen? Als je dit pro-
beert te doen bij tennis of voetballen, of noem een andere serieuze sport, zul je de partij onmiddellijk verliezen.

Zelfs als je ervan uitgaat (zoals ik dat doe) dat een bepaalde achterstand in tijd is toegestaan, is een uur voor een 25 minuten partij onzinnig. Verder meen ik dat een uur een belachelijke hoeveelheid tijd is om te wachten om de winst bij gewoon schaak te kunnen claimen. Als je tegenstander het niet kan schelen binnen 15 minuten voor een gewone partij te komen, 'heb je geluk' zou ik menen. Bij rapid schaak zou de tijd laten we zeggen op vijf minuten gesteld kunnen worden.

Ongetwijfeld zullen er mensen schrijven en zeggen dat het mijn eigen stom-
miteit is geweest om niet te kunnen winnen met zo'n enorm voordeel. Ik ben het daar mee eens. Als verzachtende omstandigheid voer ik aan dat het psychologisch moeilijk is onder zulke omstandigheden te spelen. Als Bara-
midze een beetje te laat is, in plaats van absurd laat, geloof ik niet dat het mij gestoord zou hebben. Echter op een bepaald moment was het mij dui-
delijk dat de partij voorbij was, tenzij hij nog direct de zaal binnen zou ko-
men. Precies op dat moment kwam hij ook daadwerkelijk binnen.

Ik hoop dat men dit belangrijke onderwerp niet laat vertroebelen door zich te richten op mijn eigen falen in deze bijzondere zaak. Ik stel voor een on-
middellijke wijziging van de FIDE-regels,' aldus Short.

De verklaring van de 19-jarige David Baramidze: 'Ik lag nog te slapen in mijn kamer en miste het begin. De jetlag was het probleem, omdat ik alleen gewend ben in slaap te vallen als het diep in de nacht is, of zelfs vroeg in de ochtend. Ik kon de partij met het tijd increment spelen. Nadat de stelling was vereenvoudigd maakte de achterstand op de klok geen groot verschil meer. Ik was in staat vrij normaal te spelen.'

Short stelt voor de FIDE-regels over het te laat komen te wijzigen. In de huidige regels is geregeld dat de partij verloren is indien een speler 1 uur te laat komt. Short stelt voor bij gewoon schaak '1 uur' te wijzigen in: 15 minu-
ten. En bij rapid schaak in 5 minuten.


top  


8. Enschede, Euro Chess Tournament 2008

Uit het persbericht van 31 juli 2009 van University of Twente, Young masters Euro Chess tournament. Ahmed Adly uit Egypte komt te laat.

'Dit is een invitatietoernooi voor jonge topschakers. Tien buitenlanders en tien Nederlanders krijgen in dit toernooi de kans om een norm te vergaren voor de titel internationaal meester of grootmeester.

De Egyptische schaakbond geeft Adly geen toestemming om vandaag al uit Egypte te vertrekken omdat hij geacht wordt met het nationale team een bekerwedstrijd te spelen.

Toch heeft Adly aangegeven graag naar Enschede te komen. Hij vertrekt nu op zaterdagochtend om 3.00 uur uit Egypte en wordt rond de middag in En-
schede verwacht. Daar kan hij vrijwel meteen aanschuiven voor een partij in de tweede ronde.

Omdat het niet spelen van de eerste ronde nadelig zou zijn voor de andere spelers in de University of Twente Young Masters, heeft toernooidirecteur en Internationaal Arbiter Albert Vasse aan Adly dispensatie verleend. Hij mag zijn eerste partij nu op zondagochtend spelen in zijn hotel. Daarna moet hij wel om 14.30 uur present zijn voor de derde ronde,' aldus het persbericht.


9. Sochi 2008, de helft van de spelers komt te laat

De tweede ronde van het FIDE Grand Prix in Sochi 2 augustus 2008.
ChessVibes: 'Het was een vreemd gezicht, vijf minuten over drie: slechts de helft van de spelers zit achter hun bord. Gelukkig verschijnt iedereen uitein-
delijk (als laatste Jakovenko die twaalf minuten te laat is) om een goede ronde te spelen met als winnaars Aronian, Cheparinov en Kamsky.

Eigenlijk was dat toeval omdat ik tijdens de lunch een gesprek voerde met Peter Svidler over de regel van te laat komen op schaaktoernooien. Zoals u weet is het tijdens de Olympiade in Dresden niet toegestaan later aan het bord te verschijnen dan ... het moment waarop de ronde begint. Niet een half uur, niet vijftien minuten, nog geen minuut is toegestaan.

Een draconische maatregel, en belachelijk om voor de eerste keer te hand-
haven op zo'n groot toernooi als de Olympiade, meende Svidler. 'Het is ge-
woon onmogelijk met al die spelers in bussen, met het verkeer in zo'n grote stad enz. ' Ik ben het met hem eens, zoals ik het er ook mee eens ben dat een uur ook niet echt nodig is.

Echter, mijn eerste reactie was te pleiten voor de regel van Dresden, omdat het eenvoudig onaanvaardbaar is wanneer fotografen niet in staat zijn foto's te maken. Veel topspelers (en scheidsrechters!) onderschatten de kracht van publiciteit, ben ik bang. Later kwamen we overeen dat zulke maatrege-
len in ieder geval stap voor stap moeten worden ingevoerd, en dus een half uur in Dresden en bijvoorbeeld vijftien minuten in latere toernooien zou vol-
gens mij prima zijn.

En daarom was het grappig om die lege schaakborden om 15.05 uur te zien. Maar het kon niet als reden hebben dat de spelers de fotografen wilden ver-
mijden, omdat ze er nauwelijks waren! Het moet te maken hebben gehad met een voorbereiding op het laatste moment dat hen weerhield. Jakovenko - Radjabov was de laatste partij die begon, en natuurlijk ook de laatste om te eindigen,' aldus Peter Doggers.


top  


10. Beslissingen van de competitieleider en de commissie van
      beroep KNSB


'Uitgangspunt is uiteraard het vastgestelde begintijdstip van de wedstrijd. In beginsel dient ieder team en iedere afzonderlijke speler op dit tijdstip aan-
wezig te zijn en dan worden de klokken in werking gesteld. Alleen in uitzon-
deringssituaties kan er sprake zijn van overmacht.

Zoals de commissie al eerder heeft overwogen, komt aan de competitielei-
der een zekere beoordelingsvrijheid toe als het gaat om beslissingen over zaken die niet exact in de reglementen zijn geregeld, zoals de onderhavige.

De commissie zal daarom toetsen of de competitieleider in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Voor een beroep op overmacht wanneer een speler te laat is gekomen, moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. De speler moet tijdig zijn vertrokken, gelet op de omstandigheden die hem bekend waren of bekend konden zijn vˇˇr zijn vertrek.

Voorts is vereist dat het te laat komen is veroorzaakt door omstandigheden waaraan hij niets kan doen en die niet in zijn risicosfeer liggen. Tenslotte is van belang dat de speler al het mogelijke doet om zo snel mogelijk bij het speellokaal te komen en contact te zoeken met de wedstrijdleider of thuis-
club,' aldus de commissie van beroep van de KNSB in de zaak LSG 2 - Unitas 1.

De volgende beslissingen gaan over het te laat komen.
- competitieleider KNSB 15 september 2007, SO Rotterdam 2 - Utrecht 3
- competitieleider KNSB 4 februari 2006, DD - Fischer Z
- competitieleider KNSB 11 november 2006, Unitas 3 - ENO
- commissie van beroep HSB 12 januari 2005, Schaakcollectief Jan Timman
- commissie van beroep KNSB 29 januari 2004, LSG 2 - Unitas 1
- competitieleider KNSB 9 oktober 2004, HWP Haarlem - HWP Zaanstad
- commissie van beroep KNSB 3 februari 2003, Oegstgeest 1 - De Pion 1
- commissie van beroep HSB 28 maart 2003, SV Tijdnood
- commissie van beroep KNSB 9 december 2002, Voorschoten - Ca´ssa 2
- competitieleider KNSB 3 februari 2001, De Pion - SMB 2
- competitieleider KNSB 3 februari 2001, SG Amersfoort - De Schaakmaat
- commissie van beroep KNSB 27 april 2001, Dordrecht - Souburg
- competitieleider KNSB 29 september 2001, Eindhoven - Oegstgeest '80
- competitieleider KNSB 24 november 2001, VAS 2 - Paul Keres 3
- competitieleider KNSB 24 november 2001, Utrecht 3 - Groothoofd.


© 2008  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
TOPALOV - KRAMNIK
Artikelenreeks 'Wereld-
kampioenschap 2006 Topalov-Kramnik' door Pieter de Groot.

Deel 1  
Deel 2  
Deel 3  
Deel 4  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot