HOME     SCHAAKRECHT     SCHAAKRECHTSVRAGEN     VRAAG 01-03-2005
TWEE SCHAAKRECHTSVRAGEN
Bij deze vraag hoort het artikel 'Uitvluggeren', de reactie van Eric Roosendaal op 'Uitvluggeren' en het artikel 'Hoogst ongelukkig'.


Vraag 1

Tijdens een wedstrijd in de HSB-competitie heeft speler A nog dertig minuten bedenktijd, speler B twintig minuten. Elke speler heeft een paard, een loper (niet dezelfde kleur) en drie pionnen. Speler B biedt remise aan. A wijst dat verzoek af.

Terwijl zijn klok loopt gaat B naar de bar. De betrokken scheidsrechter vangt terloops een gesprek op tussen twee schakers die spelen op KNSB-niveau en die lid zijn van dezelfde vereniging als A. Zij menen dat de stelling 'duidelijk remise' is.

Na achttien minuten komt A terug en heeft nog precies twee minuten bedenktijd. Hij roept de tussenkomst in van de scheidsrechter en claimt remise op grond van artikel 10.2 van de FIDE-regels.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?


Vraag 2

Iemand heeft de volgende vraag gesteld:

Speler A claimt remise op grond van artikel 10.2. De scheidsrechter stelt zijn beslissing uit. Speler B blundert en raakt een toren kwijt. Nu speelt A in een winnende stelling voor de winst. A speelt nu voor 'alles of niets'. Na enige zetten gaat A twijfelen. 'Wanneer het niets wordt, heb ik verloren, ik ga voor remise,' denkt hij.

Nu komen er twee verschillende situaties:

a. A wil geen risico meer lopen, en begint passieve zetten te spelen. Ook B gaat passieve zetten doen.

b. B begint passieve zetten te doen. A die door tijdnood zijn winstzetten niet ziet, doet enkele zetten daarna dat ook.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?


Geef uw mening

Laat het ons weten. Iedereen kan meedoen, ook de ouders/verzorgers van jeugdspelers, en bezoekers van de website van Botwinnik.

Uw reacties - indien u dat aangeeft geanonimiseerd - worden zoveel moge-
lijk verwerkt in een artikel dat in april op deze pagina wordt geplaatst.
Neem de uitdaging aan! Stuur uw oplossing vóór 31-03-2005 aan de auteur.
mailPieter de Groot


© 2005  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
UITVLUGGEREN
Artikel 'Uitvluggeren' door Pieter de Groot en de reactie van Eric Roosendaal hierop.
Lees verder  

HOOGST ONGELUKKIG
Artikel 'Hoogst onge-
lukkig' door Pieter de Groot.
Lees verder  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtsvraag zeer op prijs. Neem de uitdaging aan. Let op! Iedereen kan meedoen.

mailPieter de Groot