HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
HINDEREN. HAPE KERKELING, SCHAKER.
Op zaterdag 26 augustus vond het 22e Botwinnik Rapidtoernooi plaats. Voor dit toernooi is een prijsvraag gemaakt die gaat over het volgende schaak-
recht filmpje. Daarin treedt Hape Kerkeling op als simultaangever.
Bekijk de film  

Om gemakkelijker te kunnen reageren op de prijsvraag volgen hieronder de dialogen, die in het Nederlands zijn vertaald.


Hape Kerkeling, schaker

0.50 - 1.07
Kerkeling zegt tegen de tegenstander dat de Siciliaanse opening wordt ge-
speeld. En de Caro Cann tegen de volgende tegenstander.

1.08 - 1.22
Scène Der Hasenpfote, de hazenpoot. Kerkeling pakt een hazenpoot uit zijn zak en biedt die aan zijn tegenstander. 'Pakt u deze hazenpoot toch aan.' 'Ik ben bijgelovig.' 'Ja, het brengt geluk.' 'Ben bijgelovig.' 'Legt u de hazenpoot hier naast uw bord.' Kerkeling legt de poot naast het bord aan de kant van de speler. Pakt hem weer op en zegt: 'Hazenpoot.' En zegt daarna de Arabi-
sche term voor hazenpoot. Tegenstander zegt: 'OK'. Kerkeling spreekt de Arabische term voor hazenpoot. Tegenstander probeert deze term uit te spreken. Kerkeling corrigeert deze uitspraak. Tegenstander verbetert zijn uitspraak. Kerkeling legt de poot naast het bord bij de tegenstander.

1.28 - 1.47
Scène de Zweed. Kerkeling vraagt aan tegenstander of hij een Zweed is.
De tegenstander schudt zijn hoofd en zegt: 'Nee.' Kerkeling vraagt aan de volgende tegenstander of hij Zweed is. Deze antwoordt: 'Nee, ik speel niet Zweeds.' Kerkeling: 'Men heeft mij gezegd dat hier geen Zweden spelen.' Tegenstander zegt dat hier geen Zweden zijn en hij moet er om lachen. Buurman fluistert: 'Er zijn hier geen Zweden.' Tegenstander:'Nee, geen Zweden.' Kerkeling: 'Ik dacht dat u een Zweed was, u speelt geen Zweeds.' Tegenstander: 'Ik kan Zweeds spelen.'

1.53
Na het doen van een zet deelt Kerkeling zijn tegenstander mee dat hij nog zes zetten te doen heeft.

2.06
Kerkeling stelt vast dat tegenstander graag een schaakstuk wil slaan. Die bevestigt dit, waarop Kerkeling antwoordt: 'Die krijgt u niet.'

2.20
Kerkeling vertelt tegenstander dat hij fantastisch speelt, maar dat hij één stuk meer heeft.

2.30
Kerkeling bazelt schaaktechnische onzin. Tegenstander probeert dit te be-
grijpen en bestudeert de stelling.

2.36
Kerkeling vertelt dat hij de moderne variant speelt. Slaat een stuk en kust deze.

2.45 - 3.10
Kerkeling maakt een tekening en deelt mee dat hij de tegenstander in zijn zak heeft. Geeft de tekening aan de tegenstander.

3.14
Kerkeling: 'U kunt zich beter op uw spel concentreren, anders heb ik u spoedig in mijn zak.' Tegenstander reageert daar niet op. Kerkeling: 'Ik dacht dat dit een ernstige wedstrijd was.'

3.22 -3.38
Kerkeling: 'U weet absoluut zeker dat u geen Zweed bent?' Tegenstander: 'Ja, ik ben absoluut zeker. Hoewel ik het mijn moeder zal vragen, ben ik er absoluut zeker van.' Elisabeth Pähtz attendeert Kerkeling erop dat de tegenstander zijn loper wil aanvallen om die te pakken. Kerkeling: 'Mijn loper bedreigen, dat had u graag gezien om die te pakken.' Tegenstander: 'Ja.' Kerkeling: 'U bent een Zweed.'

3.39 - 3.55
Toast. Kerkeling en zijn tegenstander hebben elk een kopje met wellicht koffie. Driemaal wordt getoast, waarbij Kerkeling onzin Arabisch spreekt.

3.57 - 4.33
Tegenstander wil nog even nadenken. Elisabeth Pähtz vraagt wat er aan de hand is, en nadat zij begrijpt dat de tegenstander wil nadenken, zegt ze dat er uiteindelijk geen café(koffie)schaak wordt gespeeld. Kerkeling zegt dat gezet moet worden en begint te tellen: tien, negen, onzin Arabisch. Daarna vraagt of hij de tegenstander een tip kan geven. Hij geeft het advies pion d4 te doen. 'Ik kom zo terug,' aldus Kerkeling.

4.44 - 5.00
Kerkeling doet een zet onder het uitspreken van Arabische zinnen. Legt uit wat bepaalde schaakstukken zijn in het Arabisch: Achmet, Mustafa en nog wat termen. 'U hebt nog drie zetten en dan heb ik u in mijn zak.'

5.00 - 5.20
Kerkeling doet een zet en spreekt diverse Arabische zinnen. Kijkt uitdruk-
kelijk zijn tegenstander daarbij aan.

5.22 - 5.31
Kerkeling slaat een stuk, wijst het in de richting van zijn tegenstander, kust het stuk. Spreekt: 'Mahut (laat het stuk zien aan zijn tegenstander) is weg, Achmet (idem) is weg' en nog stuk met een Arabische term (idem) is weg.

5.32 - 5.45
Kerkeling speelt met schaakstukken en benoemt deze in het Arabisch. Spreekt Arabische zinnen uit.

5.48 - 6.20
Kerkeling doet een zet en legt in Arabisch onzin uit wat de tegenstander fout heeft gedaan. Kerkeling: 'De dame heeft een half Spaanse dekking. Waarom een half Spaanse dekking? Omdat ik de Portugese zet, die ik eerder heb gedaan,' volgt Arabische onzin.

6.22 - 6.38
Kerkeling pakt zijn kopje koffie waarin drab zit. 'Zo gaat een partij ten ein-
de.'En hij gooit de koffiedrab op het schoteltje.'Kijk dat is koffieschaak.' Dat is de tegenstander allemaal te veel. 'Als u zo verder gaat, is het afgelopen,' zegt de tegenstander.

6.40 - 7.08
Kerkeling maakt een dansje. Kerkeling gaat gehurkt met zijn gezicht naast het bord, en adviseert de tegenstander: 'Als u op deze manier naar het bord kijkt, heeft u een beter en duidelijker overzicht.'

7.14 - 7.20
Kerkeling: 'Laat u uw hoofd alstublieft niet hangen.'

7.28 - 7.45
Kerkeling: 'Mag ik u een compliment maken, u speelt zeer geconcentreerd.' 'Dank u.' 'Zeer geconcentreerd. Hebt u problemen met uw blaas? Kent u de Athene variant?' 'Nee.' 'Zou u moeten spelen.'

7.46 - 8.06
Kerkeling: 'Kom ik bij u.' 'Ja.' 'Zo goed speel ik niet. Ik weet niet of u dat weet.' 'Pion.'

8.09 - 8.38
Kerkeling: 'Weet u zeker dat u geen Zweed bent?' Tegenstander: 'Ik weet het heel zeker.' Kerkeling: 'Heeft u zin om tegen mij te spelen? Wilt u met mij wedden om 100 mark?' 'Nee.' 'Waarom wilt u niet met mij om 100 mark wedden?' 'Ik wed nooit.''Wedt u vandaag? Vandaag is een dag om te wedden. (…) Waar gaat u naar toe? Hallo. Het is een zenuwachtig type.'

8.43
Tegenstander wil opgeven. Kerkeling wil dat niet, maar Elisabeth geeft aan dat de stelling opgegeven moet worden.

9.00
'Hoewel ik niet kan schaken, speel ik goed schaak.'

De partijen zijn gespeeld. Aan het laatste bord vind nog een gesprek plaats. Kerkeling gooit met schaakstukken.


© 2006  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
PRIJSVRAAG
Prijsvraag ter gelegen-
heid van het op zater-
dag 26 augustus 2006 gehouden 22e Botwinnik Rapidtoernooi.
Lees verder  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot