HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
DRIEMAAL DEZELFDE STELLING
Samenvatting

Het doel van dit artikel is inzicht en helderheid te geven in de remise-regel van driemaal dezelfde stelling. Dit gebeurt door een aantal facetten van die claim op een rijtje te zetten. Er komt namelijk veel bij kijken om op die manier remise aan te bieden. De meeste facetten van die claim zijn logisch.

Echter, één facet is merkwaardig. Dat is het geval wanneer iemand remise claimt nadat hij de zet heeft gedaan waardoor de stelling voor de derde maal op het bord staat, vervolgens de klokken stilzet en de scheidsrechter roept.

Volgens Gijssen, de commissie van bezwaar van het Ameri-kaanse Kampioenschap 2003 en de commissie van beroep van de KNSB van 11 mei 2004 is de claim nu op grond van artikel 9.2 onder a te laat ingediend.

In dit stuk wordt een andere oplossing aangedragen:
de claim is niet ingediend op grond van artikel 9.2 onder a, maar op grond van artikel 9.2 onder b. Daardoor is wel op tijd geclaimd. Zo'n oplossing doet beter recht aan het schaakrechtsgevoel van schakers.

Tot slot wordt stil gestaan bij het optreden van de scheids-
rechter bij een remise claim. Daarvoor worden vier voor-
beelden gegeven. De schaakrechtsvraag van de maand augustus 2004 gaat over het optreden van de scheidsrechter bij remiseclaims. 'Driemaal dezelfde steling  

Dat dit stuk omvangrijk is geworden, is helaas onvermijde-
lijk. Hopelijk kunnen schakers leren van de ervaringen uit het verleden. Bij dit artikel hoort een overzicht met als illustratie 16 schaakpartijen waarin de claim wegens driemaal dezelfde stelling aan de orde is. In dit artikel wordt naar die partijen verwezen onder verwijzing naar het nummer bijlage.


Inhoudsopgave

  1. De regel driemaal dezelfde stelling  
  2. De speler die aan zet is  
  3. De claim van de speler  
  4. De bewijslast  
  5. Verifiëren juistheid claim  
  6. Exclusief recht  
  7. Voor de derde maal op het bord komen (9.2 onder a)  
  8. De stelling is zojuist tot stand gekomen (9.2 onder b)  
  9. Een schaakrechtsprobleem  
10. Twijfel juistheid beslissing  
11. Een andere oplossing  
12. Inhoudelijke criteria  
13. Minstens drie keer  
14. De zetmogelijkheden zijn dezelfde  
15. Stukken van dezelfde soort en kleur  
16. Eeuwig schaak  
17. Sancties  
18. Aanraken met je stem  
19. Omzetten  
20. Het optreden van de scheidsrechter  

© 2004  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
VOORBEELDPARTIJEN
Onderstaand overzicht van partijen dient als illustratiemateriaal bij het artikel over 'driemaal dezelfde stel-
ling' en de schaakrechtsvraag van de maand augustus 2004.

Het zijn partijen waarin geclaimd is voor remise wegens driemaal dezelfde stelling. Deze partijen zijn illustratief voor het toepassen van die claim.
Doel hiervan is leren van ervaringen uit het verleden.

  1. Gottschall - Tarrasch (1896)  
  2. Bogoljubow - Aljechin (1934)  
  3. Compositie N. Petrovic  
  4. Fischer - Petrosjan (1971)  
  5. Spasski - Fischer (1972)  
  6. Kushnir - Gaprindashvili (1972)  
  7. Kortsjnoi - Karpov (1981)  
  8. Adams - Morozevich (2002)  
  9. Sanduleac - Tiviakov (2002)  
10. Grivas - Volkov (2002)  
11. Leko - Kasparov (2003)  
12. Pixton - Serper (2003)  
13. Seirawan - Nakamura (2003)  
14. Shirov -Topalov (2003)  
15. Shredder - Jonny (2003)  
16. Kasparov - Kramnik (2004)  


SCHAAKRECHTSVRAAG
Schaakrechtsvraag van de maand augustus 2004: 'Drie maal dezelfde stelling'.

Lees verder  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot