HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
EEN VREEMDE ENQUÊTE VAN DE KNSB
De KNSB heeft begin juni op www.schaakbond.nl een enquête gehouden over de 'reglementaire nul bij het afgaan van een mobieltje'. De eindstand van die poll is:

'Ik ondersteun het FIDE standpunt van een reglementaire nul': 1640 stemmen (49%)

'Ik vind de FIDE-sanctie te zwaar en wil die vervangen in een tijdstraf voor het hinderen van de tegenstander': 1728 stemmen (51%)


In totaal werd 3368 maal gestemd. Het bestuur van de KNSB dankt iedereen voor de vele stemmen. Het bestuur meent dat gezien de uitslag van de poll er geen duidelijk meerderheidsstandpunt is om de huidige richtlijn aan te passen. Daarom zal de KNSB geen wijziging van de richtlijn voorstellen.


Het doel van de enquête was dus na te gaan of het wenselijk is een wijzi-
gingsvoorstel in te dienen bij de FIDE. Het is jammer dat het bestuur van de KNSB van te voren geen kennis heeft genomen van het antwoord op de schaakrechtsvraag van mei 2004: 'De hinder en de mobiele telefoon'  

Dan had dat bestuur geen dan wel een betere enquête opgesteld. Nu bevat de enquête wezenlijke fouten en is de uitkomst niet betrouwbaar. Begin juni attendeerde ik de KNSB overigens daar al op.

De eerste stelling luidt dat er een FIDE standpunt is over een reglementaire nul. Echter, zo'n standpunt is er niet. Er ligt namelijk geen wijzigingsvoorstel bij de FIDE om de FIDE-regels op dit punt te wijzigen. Als de regels dit jaar niet worden gewijzigd in die zin dat een reglementaire nul wordt toegekend bij de overtreding van het mobielverbod, duurt het vier jaar voordat die mogelijkheid er weer is.

De tweede stelling is ook vreemd. Er is geen FIDE-sanctie, en het gaat niet om het hinderen van de tegenstander (als bedoeld in artikel 12.5 van de FIDE-regels), maar om het hinderen van anderen in de zaal (als bedoeld in artikel 13.2).

Het bestuur van de KNSB heeft dus 3368 stemmers op het verkeerde been gezet.

Het bestuur van de KNSB deelt mee dat hij geen wijziging van de richtlijn zal voorstellen. Dat is een verstandig bestuursbesluit. Ook het schaakrecht laat niet toe een niet bestaande richtlijn van de FIDE te wijzigen. Zo'n wijzigings-
voorstel van de KNSB zou dan ook internationaal grote hilariteit geven.


Stel nu dat de enquête had geluid:

Er is geen FIDE-standpunt over de straf die opgelegd moet worden wanneer een mobiele telefoon afgaat tijdens een partij. Sommigen, bijvoorbeeld de commissie-Gijssen en de scheidsrechterscommissie van de KNSB, vinden dat wegens hinderen een zware straf opgelegd moet worden: een regle-
mentaire nul. Anderen menen dat voor het opleggen van de hoogte van de straf gelet moet worden op straffen die gelden voor andere overtredingen, zodat mede op grond van het Voorwoord van de FIDE-regels een tijdstraf opgelegd moet worden.

Stelling:

Indien tijdens een partij een mobiele telefoon afgaat, ontvangt de speler die aangesproken kan worden op die hinder als straf:
a. het verloren verklaren van zijn partij;
b. een vermindering van zijn bedenktijd.

Welke straf heeft uw voorkeur?

Misschien wordt de uitslag dan niet 49-51.

© 2004  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
SCHAAKRECHTSVRAAG
Schaakrechtsvraag van de maand mei 2004: 'De hinder en de mobiele telefoon'.

Lees verder  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot