HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
DE BEHULPZAME TEAMLEIDER
Tien dagen later doet een kwestie zich voor in de partij Lierse 1 tegen Botwinnik 2 als genoemd in de zaak: De niet noterende tegenstander  
Het overkomt Bob Ameling, die in tijdnood is, maar diens tegenstander niet.

Naast Bob zit de teamleider, die ziet dat Bob's tegenstander niet noteert. Vriendelijk attendeert de teamleider de tegenstander van Bob erop dat hij moet noteren. Rijst de vraag of de teamleider daartoe bevoegd is.

Op hem is van toepassing artikel 13.7 van de FIDE-regels: spelers van andere partijen mogen zich niet bemoeien met een partij. De scheidsrechter kan de overtreder daarvan, zo nodig, uit de speellocatie verwijderen. Volgens dat artikel is het toekennen van de straf geen dwingendrechtelijke verplichting, maar een vrije bevoegdheid van de scheidsrechter.

De persoon van de scheidsrechter speelt dan een zware rol. En de ernst van het feit, dat te vergelijken is met voorzeggen. De ene scheidsrechter zal de teamleider uit de speellocatie verwijderen, zodat de vlag na verloop van tijd de partij van de teamleider beëindigt. De andere zal een lagere staf opleggen.

De teamleider had zich moeten wenden tot de scheidsrechter.
Maar voorlopig mag de scheidsrechter niets doen.

Zie voor vervolg:
De speler die blijft weigeren te noteren  

© 2003  Pieter de Groot

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WEIGEREN TE NOTEREN
Het artikel 'De speler die blijft weigeren te noteren' door Pieter de Groot is een vervolg op het artikel de behulp-
zame teamleider.
Lees verder  

NIET NOTEREN DOOR
TEGENSTANDER
Artikel 'De niet note-
rende tegenstander' door Pieter de Groot.
Lees verder  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot