HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
EEN BIJZONDERE REMISE-0VEREENKOMST
Van 12 t/m 28 januari 2007 wordt in Wijk aan Zee het Corus-toernooi ge-
houden. In het kader van het lustrumjaar gaan ook Botwinnik spelers een bezoek brengen aan dat toernooi. Zij krijgen een rondleiding van de hoofd-
scheidsrechter van dat toernooi, Thomas van Beekum. Een zeldzame ge-
beurtenis die niemand ongebruikt voorbij mag laten gaan.

De huidige wereldkampioen, Kramnik, en Anand behoren ook tot de deel-
nemers. Je kunt ze dus met eigen ogen aanschouwen. Echter, vijf jaar ge-
leden gebeurde er iets bijzonders.

Wit: Vladimir Kramnik (2777)
Zwart: Viswanathan Anand (2766)
Wijk aan Zee Corustoernooi, 20 januari 2002
Wit doet 25. Txh6. De pion op g7 staat gepend en kan de toren niet slaan. Wit dreigt mat in één. Iedereen verwacht dat wit gaat winnen. Maar er ge-
beurt iets bijzonders. De partij eindigt in remise. Dat is niet te geloven! Wat is er aan de hand?

Nu luiden de FIDE-regels dat een speler tijdens een partij altijd remise mag aanbieden. Ook al krijgt de speler van zijn aanbod spijt, hij is gebonden aan zijn aanbod. Hij kan -zo staat het in de FIDE-regels- zijn aanbod niet intrek-
ken. Het is de toepassing van het beginsel 'Een man een man, een woord een woord'.

Als de tegenstander het aanbod aanneemt, is de uitslag onmiddellijk - bin-
nen een ondeelbare fractie van een seconde - remise. Ook hij kan niet meer op zijn aanvaarding terugkomen. Voor hem geldt hetzelfde beginsel. Dit alles is net zo heilig als dat van aanraken is zetten.

Een speler mag vlak voor een matzet remise aanbieden. Vreemd is dat wel, en sommigen zullen denken dat het spelbederf is. Als Ajax met 1 - 0 voor-
staat en Henk ten Cate, de hoofdtrainer, stuurt vervolgens alle spelers en de keeper naar voren, zodat de tegenstander in een open doel kan schieten, zal het publiek verontwaardigd zijn (en zijn geld terug eisen).

Zo voelt het ook die dag op 20 januari 2002 op het Corus toernooi. Het lijkt erop dat het schaakspel in diskrediet is gebracht. En dat is op grond van artikel 12.1 van de FIDE-regels verboden.


top  


Flash naar het heden

Wit: Deep Fritz 10
Zwart: Vladimir Kramnik (2750)
Mens tegen machine
Duitsland, Bonn, tweede partij, 27 november 2006
De wereldkampioen heeft zojuist 34. ... Da7-e3 gedaan. De machine maakt de partij in één zet uit. Het is te laat voor de spelers om nog remise aan te bieden.

Einde flash, terug naar vijf jaar geleden op Corus.


Een omstander (het kan een andere speler zijn die belang heeft bij de uit-
slag, dat weet ik niet): 'Scheidsrechter, ziet u dit niet? Deze partij is door-
gestoken kaart! Ik verzoek u de uitslag te vernietigen en deze op grond van artikel 8.7 van de FIDE-regels in verband met 13.4 te veranderen in 0 - 0!' In het eerste artikel is namelijk geregeld dat een scheidsrechter bevoegd is de uitslag te wijzigen, in het tweede dat de scheidsrechter straffen kan op-
leggen, bijvoorbeeld door de partij verloren te doen verklaren.

Nu denkt men altijd dat een scheidsrechter goed moet kunnen schaken. Maar dat is niet zo. Een scheidsrechter bij het voetballen hoeft ook niet zo goed te kunnen voetballen als de spelers. Daarom is stap 2 genoeg om een uitstekende scheidsrechter bij het schaken te kunnen worden. En die eis geldt ook voor een hoofdscheidsrechter in de hoofdgroep van het Corus toernooi.

De scheidsrechter denkt na, kijkt naar de gezichten van de spelers en naar het schaakbord. Hij glimlacht, en zegt: 'Omstander, ik begrijp uw zorg. Maar, er is niets aan de hand. De scheidsrechter hoeft niet te corrigeren. Ik nodig u uit zelf een onderzoek te doen en vast te stellen dat er niets aan de hand is.'

Iedereen een sportief 2007 en met veel ratingpunten of zoiets toegewenst!


© 2006  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot