HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
VOOSTEL TOT WIJZIGING VAN STRAF MOBIELVERBOD
Op het forum van de HSB heb ik voorgesteld af te wijken van de buitenge-
woon zware straf op het overtreden van het mobielverbod. De SGA was zo moedig als eerste een afwijkende regel in zijn competitiereglement op te nemen dat op 1 december jongsleden in werking is getreden.

Graag zou ik zien dat de HSB dit voorstel in zijn komende ledenvergadering overneemt. Een ieder kan op dat forum reageren, instemmend of afkeurend.

Naar het HSB-forum  


© 2005  Pieter de Groot

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot