HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
SCHEIDSRECHTERSCURSUS A EN C
Op het forum van de HSB wordt momenteel gediscussieerd over het meer-
jaren beleidsplan van de KNSB. Omdat in dat beleidsplan staat vermeld dat er geen veranderingen aangebracht hoeven te worden in de scheidsrech-
terscursus A en C van de KNSB, is een afzonderlijke discussie ontstaan on-
der de titel 'Meerjarenplan KNSB en cursus scheidsrechter A'.
HSB forum  

Op dat forum heb ik onder meer betoogd dat het een slecht idee is wanneer de KNSB geen wijzigingen aanbrengt in de bestaande scheidsrechterscursussen.

Zo meen ik dat
- de handleiding 'Scheidsrechter' aanzienlijk verbeterd moet worden;
- de inhoud van de cursus gemoderniseerd moet worden door meer aan-
dacht te schenken aan basisvaardigheden voor een scheidsrechter;
- bijgebracht moet worden dat de waarden en normen op een regionaal toernooi anders zijn dan die op een nationaal of een internationaal toernooi;
- aandacht moet worden besteed aan conflictbeslechting door gebruik te maken van spelsituaties;
- meer bespreking van praktijkgevallen om daarover met cursisten te kun-
nen discussiëren (want recht is discussie, scheidsrechters moeten in de praktijk ook hun beslissing uitleggen aan spelers, wat kan leiden tot tegen-
spraak);
- een herbezinning moet plaatsvinden over de vraag waartoe de cursussen A en C leiden.

Zo zou het examen scheidsrechter A moeten opleiden tot het mogen leiden van regionale toernooien, en moet de inhoud van de cursus ook op die groep zijn gericht. En zo zou het examen scheidsrechter C gericht moeten zijn op KNSB wedstrijden en moet de inhoud van die cursus ook op dat soort wedstrijden zijn gericht.

In de huidige opzet is dat niet zo. Zo zijn er scheidsrechters die de cursus A volgen maar die geen wedstrijden KNSB willen leiden. Toch moeten zij de regels van de KNSB kennen.

Nog gekker is het gesteld met de cursus C. Daar moeten de deelnemers de FIDE-tournement rules kennen. De cursisten moeten een examen afleggen waarbij vragen beantwoord moeten worden hoe te handelen op een interna-
tionaal toernooi. Echter, nu maar een fractie van de cursisten internationaal arbiter wil worden is het diefstal van de kostbare vrije tijd van die deelne-
mers om hen daarmee te belasten. Zij die internationaal arbiter willen wor-
den kunnen die kennis zelf wel verwerven. Zo moeilijk is dat voor iemand die internationaal arbiter wil worden nou ook weer niet.

Door het internationale aspect toch voor te schrijven in de cursus heeft dat gevolgen. De waarden en normen die gelden op internationale toernooien werken op deze wijze door op regionale toernooien. Met alle ellende van dien. Op het forum heb ik daar een voorbeeld van gegeven. Ik schreef dat ik dat een zorgelijke ontwikkeling vind. Scheidsrechters vervreemden zich op deze manier van de schakers.

Wat vindt u van deze gedachten? Bent u het er mee eens, of niet? Ik nodig u uit uw reacties (eens of oneens) te plaatsen op het forum van de HSB.

© 2007  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot