HOME     JEUGD     OPLEIDING 2011-2012
SCHAAKLESSEN STAP 1
Docent:  
Lesdag:  donderdag
Tijdstip:  
Locatie:  2B-Home
Start:     

werkboek stap 1

DeelnemersSCHAAKLESSEN STAP 3
Docent:  
Lesdag:  
Tijdstip:  
Locatie:  
Start:     

werkboek stap 3

DeelnemersSCHAAKLESSEN STAP 5
Docent:  
Lesdag:  
Tijdstip:  
Locatie:  
Start:     

werkboek stap 5

Deelnemers


SCHAAKLESSEN STAP 2
Docent:  
Lesdag:  donderdag
Tijdstip:  
Locatie:  2B-Home
Start:     

werkboek stap 2

DeelnemersSCHAAKLESSEN STAP 4
Docent:  
Lesdag:  
Tijdstip:  
Locatie:  
Start:     

werkboek stap 4

DeelnemersSCHAAKLESSEN STAP 6
Docent:  
Lesdag:  
Tijdstip:  
Locatie:  
Start:     

werkboek stap 6

Deelnemers


DE STAPPENMETHODE
Schaaklessen zijn leuk en belangrijk. Botwinnik verzorgt lessen op alle niveau's volgens de 'stappenmethode' van Brunia en Van Wijgerden.

Deze methode is ontwikkeld om iedereen die redelijk kan schaken gericht schaakles te laten geven.
Een pedagogische opleiding is hiervoor niet nodig, wel enige pedagogische kwaliteiten.

De stappenmethode sluit aan bij het leervermogen van (jonge) kinderen en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Elke les bevat een klein element van het schaakspel dat de docent uitlegt. Daarna volgt een aantal opgaven die de leerling zelf moet maken.
Indien het kind de opgaven niet maakt, hebben de lessen weinig zin.

Het systeem kent momenteel zes stappen. Over de eerste twee tot drie stappen doen de kinderen in het algemeen steeds een jaar.

Vanaf stap vier wordt de stof fors moeilijker en omvangrijker en slechts een klein deel van de leerlingen rond de stof in een jaar af.

Stap zes vergt minimaal twee jaar. Vaak nog meer omdat er extra materiaal wordt behandeld.

Het nieuwe Stappen-diploma

SCHAAKEXAMENS
Schaaklessen worden in eerste instantie gegeven om vaar-
digheid op te bouwen en te verhogen. Beter te leren schaken dus.

Elke stap wordt afgesloten met een officieel examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de leerling een diploma. Dit zijn KNSB-diploma's die landelijk zijn erkend. Een goede stimulans om daarna door te gaan met de volgende stap.

Om het kennisniveau vooraf te testen neemt Botwinnik altijd eerst proefexamens af.
De eigen docent van het kind bepaalt dan of aan het examen kan worden deelgenomen.

De examens worden eind mei, begin juni afgenomen onder toezicht van de offi-
ciële examenconsul van de HSB.


HSB examensonsul Louis Wulffers

Raoul Linzey doet examen

napraten met schaakmeester Jacques Vermeulen

LES - EN EXAMENGELDEN
Het volgen van schaaklessen bij Botwinnik kost slechts een beperkt bedrag per seizoen. Hierbij is het werkboek en het examengeld inbegrepen.

- stap 1   € 30,00
- stap 2   € 30,00
- stap 3   € 35,00
- stap 4   € 35,00
- stap 5   € 40,00
- stap 6   € 50,00

Het lesgeld kan zo laag zijn, omdat Botwinnik veel waarde hecht aan de opleiding van de jeugd en docenten zich volledig pro deo inzetten voor
de vereniging.

GESLAAGD IN 2009-2010
Op donderdag 03-06-2010 zijn de schaakexamens af-
genomen. Tien jeugdscha-
kers hebben een stappen-
diploma behaald. Allemaal
van harte gefeliciteerd!

Examens 2009-2010  


GESLAAGD IN 2008-2009
Op donderdag 04-06-2009 zijn de schaakexamens af-
genomen. Achttien jeugd-
schakers hebben een stap-
pendiploma behaald. Allemaal van harte gefeli-
citeerd!

Examens 2008-2009  


GESLAAGD IN 2007-2008
Op donderdag 05-06-2008 zijn de schaakexamens af-
genomen. Dertien jeugd-
schakers hebben een stap-
pendiploma behaald. Allemaal van harte gefeli-
citeerd!

Examens 2007-2008  


GESLAAGD IN 2006-2007
Op twee avonden zijn schaakexamens afge-
nomen. In totaal hebben 31 jeugdschakers en de seniorspeler Roel van der Vlies een stappendiploma behaald. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Examens 2006-2007  


GESLAAGD IN 2005-2006
Op twee avonden zijn schaakexamens afge-
nomen. In totaal hebben 22 jeugdschakers een stappendiploma behaald. Allemaal van harte gefe-
liciteerd!

Examens 2005-2006  


GESLAAGD IN 2004-2005
Dit seizoen hebben 43 jeugdschakers van Botwinnik een stappen-
diploma behaald. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Examens 2004-2005  


GESLAAGD IN 2003-2004
Dit seizoen hebben 50 jeugdschakers van Botwinnik een stappen-
diploma behaald. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Examens 2003-2004  


SITE STAPPENMETHODE
Er is een speciale website over de stappenmethode. Veel informatie over de aanpak, het lesmateriaal etc. Er staan ook vaak heel leuke schaakoefeningen op deze webssite.

Stappenmethode