HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
EEN SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENT OP EEN INTERNATIONAAL TOERNOOI
Prijsvraag Botwinnik Rapidtoernooi

Op 28 augustus 2010 wordt het 26ste Botwinnik Rapid toernooi georgani-
seerd. Het is een landelijk toernooi. Een bijzondere prijs is er voor de deelnemer van een bij de HSB aangesloten club die als hoogste eindigt.
Hij of zij mag zich noemen: HSB Rapidkampioen 2010.

Toernooi-informatie  


Voor dit toernooi is de volgende prijsvraag gemaakt. Het gaat om een scheidsrechterlijk incident op een internationaal toernooi. Het betreft de volgende open vragen.

1. Wat vindt u van het optreden van de scheidsrechter?
2. Wat had u in dat geval zelf gedaan?
3. Wat vindt u van het verslag van de scheidsrechter?
4. Wat moet volgens u de commissie van beroep van het Europees club-
    kampioenschap beslissen
    a. over de uitslag van de partij en
    b. over het optreden van de scheidsrechter?

Uw antwoorden graag motiveren.

De drie inzenders die volgens de jury de beste antwoorden hebben gegeven ontvangen restitutie van hun inschrijfgeld. De eventuele juistheid van het antwoord - zo dat mogelijk is - hoeft voor de jury niet van doorslaggevende betekenis te zijn.


De prijzen

Iedereen (senioren èn jeugdspelers) kan meedoen. Of u scheidsrechter, wedstrijdleider of arbiter bent of niet, is niet van belang.

Mail uw antwoorden voor 27 augustus 2010, 23.00 uur, naar John Pouwels.
mailJohn Pouwels

Voor drie inzenders zijn prijzen beschikbaar, te weten restitutie van hun inschrijfgeld. Een jury beoordeelt de inzendingen. De jury bestaat uit:
Han Perluka (nationaal arbiter)
John Pouwels (nationaal arbiter)
Rina Westerduin (wedstrijdleider).

De uitslag wordt aan het eind van het toernooi bij de prijsuitreiking bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.


top  


Summerscale - Felsberger

Wit: Aaron Summerscale (2440, Engeland, club: Slough)
Zwart: Alfred Felsberger (2375, Oostenrijk, club: Merkur)
Voorronde van het Europees clubkampioenschap
Slough, Berkshire, 26 september 1997
Hoofdscheidsrechter: Bob Wade (1921 - 2008, IM en internationaal arbiter)
Hans Ree, Chesscafe, Scrimmage in Slough
NRC, 27 september 1997, Geweld in Slough

1. Pf3 Pf6 2. c4 c5 3. Pc3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 e6 6. 0-0 a6 7. Te1 d6 8. e4 Le7 9. d4 cxd4 10. Pxd4 Dc7 11. Le3 0-0 12. Tc1 Pd7 13. f4 Tc8 14. b3 Te8 15. Lf2 Lf8 16. h3 g6 17. Pe2 Db8 18. g4 b5 19. Pg3 h6 20. cxb5 axb5 21. Pxb5 Txc1 22. Dxc1 Tc8 23. Dd1 La6
24. Pd4 e5 25. Pe2 d5 26. g5 exf4 27. gxf6 fxg3 28. Lxg3 Lxe2 29. Lxb8 Lxd1 30. Txd1 Txb8
31. exd5 Pxf6 32. Lf1 Pe4 33. Kg2 Tc8 34. Lc4 Kg7 35. a4 Lb4 36. Td4 f5 37. Lb5 Lc5 38. Td3 Kf6 39. a5 Ke5 40. Lc4 g5 41. a6 h5 42. Td1 g4 43. Tb1 f4.
De vlag van wit valt.


top  


Het verslag van de hoofdscheidsrechter

'Dit is een verslag over de problemen die zich hebben voorgedaan op het vijfde bord in de partij tussen A. Summerscale (Slough) en A. Felsberger (SK Merkur Versicherungen Graz).

Toen mijn tussenkomst werd ingeroepen lette ik op een ander bord.

Ik ontdekte dat

(1) Summerscale beide klokken had stilgezet.

(2) Summerscale ongeveer een minuut bedenktijd had voor zijn volgende tien zetten.

(3) Felsberger vanaf zijn 23ste zet geen zetten had genoteerd, maar in plaats daarvan streepjes op zijn notatieformulier had gezet (dus van zet 23 tot zet 30 geen notatie).

(4) Summerscale meer dan eens indringend Felsburger was gevraagd de zetten te noteren.

(5) De heer Andrew P. Smith, een speler met een rating van 2255, die was aangewezen als assistent-scheidsrechter, noteerde de partij en vroeg de heer Felsburger de zetten te noteren. De heer Felsburger is ervaren genoeg te begrijpen dat hij verplicht is te noteren en dat hij door dat niet te doen zijn tegenstander op deze wijze niet mag 'uitvluggeren'. Echter, de heer Felsburger ging naar zijn teamleider, de heer Peter Detter, vermoedelijk als tolk op te treden. De heer Detter adviseerde zijn speler streepjes te zetten. Dit was een onjuist advies. Ik had de heer Summerscale twee minuten extra bedenktijd kunnen geven.

Ik sommeerde de heer Felsburger zijn notatieformulier bij te werken en hij begon daar onmiddellijk mee om dat te doen - zijn klok was reeds stil gezet.

Terwijl de heer Felsburger daar mee bezig was, bracht zijn teamleider - zonder dat hij daartoe bevoegd was - de klok van de heer Summerscale in beweging, hoewel Summerscale niet eens aan zet was! Dit gedrag is onaan-
vaardbaar. Welke straf moet worden opgelegd?

De heer Summerscale zette direct zijn klok stil, en bracht daarbij per on-
geluk de klok van de Oostenrijkse clubspeler in beweging. De heer Detter bracht daarop opnieuw de klok van de speler van Slough in beweging. En weer zette de heer Summerscale zijn klok stil en bracht die van zijn tegen-
stander in beweging.

Het aanraken van de klok van de heer Detter is onaanvaardbaar. Ik ver-
zocht onmiddellijk de heer Detter de speelruimte te verlaten, en keerde me terug om toezicht te houden op de partij. Voordat hij de zaal verliet, porde de heer Detter de heer Summerscale in de rug en noemde hem vermoede-
lijk een 'm... f...', een zeer grove uitdrukking. Ik schrijf 'vermoedelijk' omdat ik dit niet heb gezien, maar er zijn betrouwbare getuigen die dit kunnen bevestigen.

Nadat Felsburger zijn notatieformulier had bijgewerkt werd de partij ver-
volgd en haalden beide spelers de tussentijdse tijdscontrole.

Grootmeester Tony Miles, de teamleider van Slough Club, gaf mij een getypt bezwaarschrift over het gedrag van de heer Detter. Ik gaf deze getypte versie rustig aan de heer Detter en vroeg hem om zijn commentaar. De heer Detter verscheurde dit, zonder het te lezen!

Hoe moeten dergelijke voorvallen worden aangepakt? Ik raadpleegde de regels. Dat kostte tijd. Ik gaf de spelers toestemming hun partij te ver-
volgen. En ik hield andere partijen in de gaten. Op de 43ste zet viel de vlag van de heer Summerscale op het derde uur. Dit reglementair verlies viel samen met mijn beslissing de winst van de partij toe te kennen aan Sum-
merscale vanwege het onaanvaardbare gedrag van de heer Detter.

Als dat mogelijk was geweest, had ik liever gehad het team een verliespunt te geven en niet de speler.

Een kopie van dit verslag stuur ik naar de FIDE rating functionaris in Lau-
sanne met het verzoek de partij Summerscale - Felsburger niet te behande-
len als verlies voor Felsburger, maar wellicht als een winstpartij voor hem. Voorts sluit ik in een bezwaarschrift van de heer Detter. Volgens mij is dit op wezenlijke punten ongegrond.

Robert G. Wade, scheidsrechter.'


top  


Verslag Hans Ree

Het verslag van de scheidsrechter roept vragen op. Hans Ree verduidelijkt in NRC:

'Er waren teams die fanatieker op de winst belust waren. Het stadje Slough zal velen alleen bekend zijn door het gedicht van John Betjeman dat begint met de regels

'Come, friendly bombs and fall on Slough
It isn't fit for humans now
There isn't grass to graze a cow
Swarm over, Death!'

In de finale tussen Merkur en de thuisclub Slough leek de grimmige sfeer van Slough een ongunstige invloed op de schakers te hebben, want het spel eindigde met schelden en lichamelijk geweld.

In de tijdnoodfase wees de Engelsman Summerscale de Oostenrijker Fels-
berger er op dat die in strijd met het reglement zijn zetten niet opschreef, maar alleen streepjes zette om sneller te kunnen spelen. Summerscale was door dit gejakker net een stuk kwijt geraakt. De klokken werden stil gezet en Felsberger werkte zijn notatieblaadje bij.

Toen ging captain Detter van Graz zich er mee bemoeien. Hij zette de klok van Summerscale tot twee keer toe weer in werking, hoewel Felsberger aan zet was, spoorde Felsberger aan om zijn illegale streepgedrag voort te zet-
ten, noemde Summerscale een 'motherfucker' en stompte hem in de rug. Een haastig door mannen van Slough geschreven protestbrief scheurde hij in stukken. Ik geef hier de Engelse versie van het incident, de Oostenrijkse is me nog niet bekend.

Na een uur nadenken verklaarde de Engelse scheidsrechter Bob Wade de onderbroken partij gewonnen voor Summerscale en nu waren de Oosten-
rijkers woedend. Felsberger stond gewonnen. Wat had hij eigenlijk gedaan om een nul te verdienen? Streepjes gezet in plaats van zetten noteren, maar dat is een klein vergrijp.

Als Felsberger gewonnen had, zou Merkur naar Kazan mogen gaan, nu ging Slough. Was die Engelse scheidsrechter wel onpartijdig? De Oostenrijkers laten het er niet bij zitten en hebben een protest bij de FIDE ingediend.'


Een tijd later geeft Ree op Chesscafe de visie weer van de Oostenrijkers (vertaling PdeG).

'Volgens de Oostenrijkers is het voorval erg overdreven en is het hele inci-
dent slechts gechicaneer van de Engelsen om alsnog de verloren partij te redden. In ieder geval, na de eerste tijdscontrole had Summerscale een volledig verloren stelling, deed daarna geen zet en liet de klok lopen.

Uiteindelijk viel zijn vlag en verklaarde de Engelse scheidsrechter Bob Wade de partij verloren voor Summerscale. Echter, na lange beraadslagingen met het boze team van Slough veranderde Wade van opvatting en verklaarde nu de partij voor Felsberger voor verloren.

Daarop werden de Oostenrijkers boos. Wat had Felsberger gedaan om zo'n draconisch zware straf te verdienen? Hij had zijn zetten niet genoteerd, maar dit is slechts een klein vergrijp. En daar komt bij dat de scheidsrechter Summerscale enkele minuten extra bedenktijd had kunnen toekennen. Dat zou trouwens Summerscale in ieder geval niets hebben geholpen, omdat zijn stelling hopeloos was.

Indien Felsberger de partij had gewonnen, hadden de Oostenrijkers zich gekwalificeerd voor de finale in Kazan. Nu werd Slough gekwalificeerd. Was de Engelse scheidsrechter voldoende onpartijdig geweest? De Oostenrijkers waren ervan overtuigd dat dat niet zo was. En daarin stonden zij niet alleen.

Na afloop schreef de Nederlander John van der Wiel een brief waarin hij het gedrag van de scheidsrechter bijna strafbaar vond en vervolgde: We beve-
len aan de scheidsrechter Bob Wade te schorsen. Hij heeft in de afgelopen jaren vaker en nu weer zijn onbekwaamheid laten zien en heeft werkelijk een kapitale blunder begaan,' aldus Ree.


© 2010  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot